Grafisk

Du er her: Forsiden / Grafisk

Grafisk


Utredning om de grafiske TIP-fagene

16. januar 2015 10:01

Det er satt i gang et forprosjekt for å utrede de grafiske TIP-fagenes fremtid. Stiller fremtiden krav til de grafiske fagarbeiderne som bedre blir ivaretatt i en bredere utdannelse? Opplæringssenteret for grafisk kommunikasjon utreder spørsmålet i et forprosjekt finansiert av Grafisk Utdanningsfond. Opplæringssenteret gjør her rede for noen av tankene rundt utredningen og ber om innspill.
Les hele saken

IGM gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse

09. januar 2015 08:49

IGM spør de ansatte i grafisk bransje om hva slags kunnskap som er i bransjen i dag og hva slags kunnskap det vil være behov for fremover.
Les hele saken

Grafisk stipendordning - søknader etter punkt B og C

06. januar 2015 09:44

Det minnes om fristen for søknader som er 1. februar

Rapport fra IARIGAI 2014

18. desember 2014 09:28

Til årskonferansen til IARIGAI (The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries) i Swansea i 2014 sendte GU to deltakere. Her er deres rapport.
Les hele saken

Ny nestleder i avdeling 850

05. desember 2014 13:00

På et ekstraordinært årsmøte 4. desember ble Kristin Mulleng Sezer valgt til ny nestleder. 

Boktrykkernes sykekasse er tatt opp i Norges dokumentarv

05. desember 2014 12:45

I 1819 opprettet boktrykkerne i Christiania en sykekasse. Forhandlingsprotokollen fra denne sykekassen har nå blitt tatt opp i Norges dokumentarv.

Future Skills in the Graphical Industry

31. oktober 2014 11:22

Rapporten Future Skills in the Graphical Industry foreligger nå på engelsk
Les hele saken

PDF og Digitaltrykk - tilbud til trykkere

30. oktober 2014 11:19

IGM arrangerer workshop over 2 dager for deg som er trykker og vil bli tryggere og lære å jobbe mer digitalt.
Les hele saken

Flere nyheter

Flere nyheter


medielarling.no - Portalen for samarbeid mellom skole og næringsliv og yrkesvalg i grafiske fag i mediebransjen. Det skjer stadig noe nytt og spennende på siden medielarling.no


 printpower logo