Internasjonalt

Du er her: Forsiden / Internasjonalt / Internasjonale forbindelser

Internasjonale forbindelser

Bekledning (1 501 medlemmer)
Industriansatte i Norden
IndustriAll European Trade Union
IndustriAll Global Union


Bygning (32 076 medlemmer)
Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (NBTF)
Den Europeiske bygningsarbeiderføderasjonen (EBTF)
Den Internasjonale Bygningsarbeiderføderasjonen (BWI)

Grafisk (4 411 medlemmer)
Nordisk Grafisk Union (NGU)
Den europeiske føderasjonen for handel, grafisk mm (UNI-Europe)
Den Internasjonale føderasjonen for Handel og Grafisk (UNI)

Metall (46 701 medlemmer)
Industriansatte i Norden
IndustriAll European Trade Union
IndustriAll Global Union

Papir (3 183 medlemmer)
Industriansatte i Norden
IndustriAll European Trade Union
IndustriAll Global Union

Skog og Land (1 121 medlemmer)
Den europeiske nærings- og nytelsesarb. føderasjonen (EFFAT)
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)

Transport (1 772 medlemmer)
Nordiska Transportarbetarefederationen (NTF)
European Transportworker’s Federation (ETF)
International Transport Workers’ Federation (ITF)

Hotell Restaurant og Reiseliv (7 102 medlemmer)
Nordisk Union av Hotell, Catering og Restaurantansatte
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT)
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)


Internasjonale forbindelser:
Den Internasjonale Faglige Samorganisasjonen (ITUC)
Global Unions
Labour Start

Nordiske og europeiske føderasjoner:
Nordens Faglige Samorganisasjon
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon (DEFS)/
Europeisk faglig tariffhjemmeside
Europeisk faglig industripolitikk

Sentrale nordiske og europeiske forbund:
IF Metall, Sverige
Unionen, Sverige
Dansk Metalarbejderforbund
CO-Industri i Danmark
Facken innom industrien i Sverige
IG Metall
Svensk Byggnads
BAT-kartellet i Danmark
IG BAU
3F