Lønns- og arbeidsvilkår

Du er her: Forsiden / ...Helse, miljø og sikkerhet / HMS-kurs for bygg / Asbestkurs

Asbestkurs

9. apr 2013 13:00

 

UTVENDIG OG INNVENDIG ASBESTSANERINGSKURS

KURS I 2013

HVEM OPPLÆRINGEN SKAL OMFATTE

Kravet til opplæring gjelder alle som skal arbeide med utvendig eller innvendig asbestsanering.

Med bakgrunn av Arbeidstilsynets forskrift om asbest, § 22 og 23, og Fellesoverenskomsten for byggfag bilag 12 med merknad, står partene samlet bak målsetningen om at arbeidstakere skal ha egen opplæring i håndtering av asbestholdig materiale.

KURSGJENNOMFØRING

Fellesforbundet har ansvaret for det tekninske arrangement av opplæringen i samarbeid med NHOs avdeling for håndverk og bygningsfag og kontoret for helse og miljøvern.

Kursdeltakerne vil få innføring/ opplæring i lover og forskrifter, behandling av maskinelt utstyr, måleprosedyrer - helsemessige konsekvenser - bruken av verneutstyr, og i tillegg gjennomføre praktiske øvelser.

ASBESTSANERINGSKURS

Dette kurset er beregnet for arbeidstakere som skal arbeide med riving/ demontering av utvendig asbestholdig materiale og med asbestholdig materiale innvendig. Dette kan være i forbindelse med riving, omgjøringsarbeid, rehabilitering og reparasjonsarbeid.

FORNYET OPPLÆRING I  ASBESTSANERING

Asbestforskriftens § 12 med kommentarer stiller krav til fornyet opplæring omtrent hvert 3. år. Vi tilbyr derfor oppfriskningskurs over 1 dag, slik at arbeidstakernes kunnskaper holdes ved like og oppdateres.


Publisert: 9. april 2013 13:00, Sist oppdatert: 20. desember 2005 12:15