Lønns- og arbeidsvilkår

Du er her: Forsiden / ...Helse, miljø og sikkerhet / HMS-kurs for bygg / Asbestkurs

Asbestkurs

21. okt 2014 09:00

 

UTVENDIG OG INNVENDIG ASBESTSANERINGSKURS

 

HVEM OPPLÆRINGEN SKAL OMFATTE

Kravet til opplæring gjelder alle som skal arbeide med utvendig eller innvendig asbestsanering.

Med bakgrunn i Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid, § 4-5 Opplæring i arbeid med asbest, og Fellesoverenskomsten for byggfag bilag 12 med merknad, står partene samlet bak målsetningen om at arbeidstakere skal ha egen opplæring i håndtering av asbestholdig materiale.

KURSGJENNOMFØRING

Fellesforbundet har ansvaret for det tekninske arrangement av opplæringen i samarbeid med NHOs avdeling for håndverk og bygningsfag og kontoret for helse og miljøvern.

Kursdeltakerne vil få innføring/ opplæring i lover og forskrifter, behandling av maskinelt utstyr, måleprosedyrer - helsemessige konsekvenser - bruken av verneutstyr, og i tillegg gjennomføre praktiske øvelser.

ASBESTSANERINGSKURS

Dette kurset er beregnet for arbeidstakere som skal arbeide med riving/ demontering av utvendig asbestholdig materiale og med asbestholdig materiale innvendig. Dette kan være i forbindelse med riving, omgjøringsarbeid, rehabilitering og reparasjonsarbeid.

FORNYET OPPLÆRING I  ASBESTSANERING

Forskriften om utførelse av arbeid, § 4-5 Opplæring i arbeid med asbest, stiller krav om at opplæringen skal gis regelmessig og når det er nødvendig som følge av den teknoligiske utviklingen.

Vi tilbyr derfor oppfriskningskurs over 1 dag, slik at arbeidstakernes kunnskaper holdes ved like og oppdateres.

KONTAKT OSS

For nærmere opplysninger om kurset og påmelding kontakt RVO i ditt område.

Kontaktinformasjon RVO


Publisert: 21. oktober 2014 09:00, Sist oppdatert: 20. desember 2005 12:15