Hopp til hovedinnhold

Koronasituasjonen - informasjon og lenker

Her deler vi informasjon knyttet til koronaviruset.

koronavirus-unsplash.jpg

Koronaviruset rammer mange bransjer hardt. På denne siden vil vi legge ut informasjon som er spesielt relevant for våre medlemmer.

Sist oppdatert: 22.02.2021

Overordnet om helse og samfunn

Folkehelseinstituttet (FHI) holder deg oppdatert på helsefaglig informasjon knyttet til koronaviruset og tiltak.

FHIs koronasider

Overordnet om rettigheter, dagpenger og annet

Nav har laget en egen koronaveiviser som hjelper deg å finne fram.

Navs koronaveiviser

Korona og arbeidsvilkår

Innreiseforbud

Nye og strengere innreiseregler til Norge gjelder fra fredag 29. januar 2021. Det betyr at en del av våre medlemmer ikke vil kunne reise på jobb i Norge, eller hjem igjen, som planlagt.

Vi kan uten videre slå fast:

  • Fravær på grunn av grensestengningen gir ikke grunnlag for oppsigelse

Fellesforbundet mener arbeidstakere som har havnet i denne situasjonen ikke skal stå uten inntekt og vi jobber sammen med LO opp mot Arbeids- og sosialdepartementet.

Kompensasjonsordningen for EØS-arbeidstakere er vedtatt
- Arbeidsgivere skal nå betale kompensasjon til ansatte som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner under pandemien. Ordningen gjelder fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og den varer så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

Les mer om kompensasjonsordningen for EØS-arbeidstakere 

Les mer om Fellesforbundets krav

Les LO-advokatenes spørsmål og svar om stengingen

Grensestengningen har ført til at mange av våre utenlandske medlemmer ikke kommer seg fram til jobben i Norge. Fellesforbundet mener at arbeidstakere som skatter til og arbeider i Norge og som helt ufrivillig har havnet i en situasjon hvor de blir utestengt fra jobb, har krav på en inntektssikring. Regjeringen må derfor få på plass en løsning nå! 

Vi anbefaler også at berørte medlemmer registrerer sin klage hos ESA eller SOLVIT - og gjerne begge steder. Du finner informasjon og de nødvendige skjemaene her:

Efta Surveillance Authority (ESA)

Karantene og sykepenger

Er du i pålagt karantene? På nav.no kan du leser mer om hva som gjelder for deg.

Nav om sykepenger og karantene

Gode råd om du blir permittert

Har du blitt permittert fra jobben? Vi har samlet kort liste over hva du bør gjøre.

Permittert fra jobben

Ferie

Vi har laget en egen temaside for ferie og feriepenger. Regelverket rundt ferie og feriepenger er ikke endret i forbindelse med koronasituasjonen.

Les mer om ferie og feriepenger

Oppsigelse

Dessverre ser vi at flere arbeidsgivere, spesielt innen reiseliv, nå tyr til oppsigelser. Her kan du lese mer om hva som gjelder dersom du blir sagt opp.

Regler ved oppsigelse

Avtale om utsatt friperiode i byggenæringa

Etter at grensene ble stengt er det flere medlemmer som ikke vil kunne avvikle friperioden i en arbeidstidsordning på en vanlig måte. For å sikre at de fortsatt skal kunne være i arbeid har vi inngått en avtale med BNL om adgang til utsatt friperiode.

Sentrale forutsetninger er ny hvile på 36 timer og at man fram til avviklet opparbeidet tid ikke arbeider mer enn 37,5 timer/uke. Dette gjelder for Fellesoverenskomsten for byggfag. For industrioverenskomsten er det etablert en egen ordning knyttet til godkjente rotasjoner.

Utdanningstilbud for permitterte

I løpet av det siste året har det kommet mange gode, gratis utdanningstilbud til deg som er permittert. Les mer om disse tilbudene hos Kompetanse Norge og på Utdanning.no:

Nettbaserte kurs og utdanning for deg som er permittert

Bransjeprogrammene - Kompetanse Norge

Fellesforbundets indre liv

Utsettelse av årsmøter i klubbene

Forbundsstyret har i møte 26. januar gitt dispensasjon fra fristen for årsmøter i bedriftsklubbene i 2021, frem til helsemyndighetene endrer sine smittevernråd slik at fysiske møter igjen kan gjennomføres. Valgperioden prolongeres for de valgte i klubber.

Utsettelse av alle kurs

Alle kurs og konferanser i regi av Fellesforbundet er utsatt til 1. juni på grunn av koronasituasjonen.