Hopp til hovedinnhold
Kurs

Faglig tillitsvalgt 1

Scandic Airport Hotel

02.10.2020 - 05.10.2020

kl. 18.00 - 15.00

Legg til i kalender

God oversikt over aktuelle lov og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgts arbeidet. Kunne sette opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter. Ivareta medlemsdemokrati og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftlighet. Det bestrebes å gi kursdeltakerne handlingskompetanse til å jobbe aktivt som tillitsvalgte og IKKE bare ha et verv i navnet.

Meldt deg på kurset

Påmeldingsfrist 25. september 2020

Påmelding her !