Hopp til hovedinnhold
Kurs

Faglig Tillitsvalgt 4

Quality Airport Hotel Stavange Se i kart

07.12.2020 - 10.12.2020

kl. 10.00 - 16.00

Legg til i kalender

På dette kurset lærer du om:  Rettskilder til bruk i tillitsvalgtarbeid  Forskjell på kollektiv og individuell arbeidsrett  Virksomhetens styringsrett  Saksbehandlingsregler  Stillingsvern (også ved virksomhetsoverdragelse)  Arbeidstid  Yrkesskade  Pensjon, AFP og sluttvederlag/sliterordningen

Læringsmål for modulen er:
- Få en god kunnskap om hviken rettskilder som kan brukes og tolkningen av disse.
- Kunne sette opp en korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet.
- Det bestrebes å gi kursdeltagerne handlingskompetanse til å handtere saker som både er kollektive og individuelle i klubben eller som tillitsvalgt.

Påmelding