Hopp til hovedinnhold
Kurs

Oslofjordkonferansen 2020 – digitalt

Zoom Meetings

19.11.2020 - 19.11.2020

kl. 10.00 - 12.00

Legg til i kalender

Se foreløpig program for konferansen.

Litt om Oslofjordkonferansen:
Oslofjordkonferansen startet som et samarbeid mellom avdelinger og klubber innen byggfag i Fellesforbundet. Den første Oslofjordkonferansen ble avholdt i januar 2004.

Konferansen fatter ikke vedtak, heller ikke uttalelser, men har gjennom årene spilt en svært viktig rolle som uformelt diskusjonsforum og initiativtaker i forbundet når det gjelder tiltak mot sosial dumping og useriøsitet.

I 2008 ble det bestemt at konferansen skulle være landsomfattende, men navnet Oslofjordkonferansen ble likevel beholdt av tradisjonshensyn. I 2013 tok Fellesforbundet over ansvaret for å arrangere konferansen, som er åpen for alle avdelinger i forbundet. Oslofjordkonferansens programkomité planlegger og tar beslutninger om konferanseprogrammet.

Programkomitéen har i 2020 bestått av: Stig A. Hansen (avd 26), Roger Hoff (avd 765), Jorge Dahl (avd 747), Petter Vellesen (avd 603), Per Skau (Fellesforbundet), Line Eldring (Fellesforbundet), Edvard Eidhammer Sørensen (Fellesforbundet).