Hopp til hovedinnhold
Kurs

Faglig tillitsvalgt 1 Region Sør-Vest

Quality Airport Hotel Sola

25.05.2021 - 28.05.2021

kl. 10.00 - 16.00

Legg til i kalender

Kursinnhold: Hovedavtalen - Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse

Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.

Kostnader
Kurset er gratis for medlemmene.
Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.
Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.

Det er mulig å søke om stønad til barnepass. Ta kontakt med AOF Norge.
Kontaktperson: Sunniva Mæland, AOF Norge: sunniva.maeland@aof.no; 947 85 669

Påmelding