Hopp til hovedinnhold
Kurs

Bransjekonferanse Havbruk

Quality Hotel Oslo Airport [Se i kart]

03.11.2021 - 04.11.2021

kl. 11.00 - 14.00

Legg til i kalender

Tariff/bransjeråd havbruk inviterer tillitsvalgte i havbruksbransjen til bransjekonferanse på Quality Airport hotell Gardermoen, 3. – 4 november 2021. Representanter fra avdelinger i Fellesforbundet som jobber opp mot havbruksbransjen kan også søke.

Innhold:

Møtestart blir onsdag 3. november kl. 11.  Konferansen avsluttes onsdag 4. november kl. 14 etter lunsj.

Konferansen vil ha to hovedtemaer: Tariffoppgjøret 2022 og erfaringene med ny teknologi og nye driftsformer. Vi har invitert forbundsleder Jørn Eggum til å innlede om tariffoppgjøret i tillegg til tillitsvalgte fra ulike selskaper. Alle deltakerne får bidra i temagrupper etter innledningene.

Trine Thorvaldsen og Hege Moe Føre fra Sintef vil gå gjennom utviklingstrekk i bransjen. I tillegg kommer tillitsvalgte på ulike nye anlegg til å snakke om sine erfaringer. Hvilke krav skal stilles til avtaler, HMS og ny kompetanse framover?

Målgruppe:

Tillitsvalgte i havbruksbransjen. Representanter fra avdelinger i Fellesforbundet som jobber opp mot havbruksbransjen kan også søke. 

Program:

Oppdatert program legges ut på Fellesforbundets hjemmeside og sendes ut til påmeldte deltakere så snart det er klart.

Påmelding:

Påmeldingsfristen er 20. september.

Tariff/bransjerådet ønsker deltakere fra flest mulig selskaper over hele landet. Med ca. 2600 medlemmer tilhørende Havbruksoverenskomsten, betyr det over 40 medlemmer bak hver konferansedeltaker.

Dersom vi mottar flere påmeldinger enn det er plass til, vil vi velge ut deltakere fra følgende kriterier:

  • alle landsdeler og avdelinger skal være representert
  • tillitsvalgte fra flest mulig bedrifter og selskaper
  • tillitsvalgte fra ulike deler av produksjonen som settefisk, sjøanlegg, service og foringssentraler
  • Tillitsvalgte fra som jobber med nye eller mindre utbredte arter som rensefisk, kveite eller fjellørret

Spørsmål:

Spørsmål om program/innhold mv. rettes til konferanseansvarlig, e-post

Dersom du har spørsmål i forhold til påmelding eller andre praktiske spørsmål, ta kontakt pr. e-post

 

Påmelding!

Fyll ut skjema

Meld deg på her