Hopp til hovedinnhold
Kurs

Kurs om høyreekstremisme og rasisme

Utøya [Se i kart]

12.06.2023 - 14.06.2023

kl. 11.00 - 15.00

Legg til i kalender

Fellesforbundet lanserte sin handlingsplan mot høyreekstremisme og rasisme i mai 2021. For å følge opp handlingsplanen skal det i 2022 arrangeres to kurs om høyreekstremisme og rasisme: 12.-14. juni på Utøya AVLYST PGA FOR FÅ PÅMELDTE!

Fellesforbundet har tre hovedmålsettinger med handlingsplanen:

  • Øke kunnskapen om høyreekstremisme og rasisme.
  • Gi medlemmer verktøy og kompetanse til å identifisere og bekjempe høyreekstremisme og rasisme.
  • Internasjonalt samarbeid

Tema

Endelig program kommer senere, men kurset skal blant annet innom følgende:

  • Anti-rasisme i samfunnet og i organisasjoner, blant annet med Norsk Folkehjelp
  • Høyreekstremisme, blant annet med Senter for Ekstremismeforskning
  • Demokrativerksted med Utøya

Målgruppe

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som er opptatt av dette temaet, men kurset er også åpent for medlemmer som ønsker å engasjere seg og lære mer om høyreekstremisme og rasisme.

Hvis det er mange påmeldte fra samme avdeling eller region, vil vi forbeholde oss retten til å prioritere deltakere for å få en bredest mulig deltakelse.

Vi minner om at dette er et alkoholfritt arrangement.

Reiseutgifter

Forbundet dekker reise (billigste reisemåte) og tapt arbeidsfortjeneste. Det forutsettes at ansatte og tillitsvalgte på heltid i avdelingen beholder sin lønn under kurset. Det vil bli satt opp buss fra Gardermoen.

Spørsmål:

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt med rådgiver Vegard Grøslie Wennesland på telefon 909 28 963 eller e-post eller avdelingsnestleder Tove Rita Melgård på telefon 900 78 575 eller e-post