Hopp til hovedinnhold
Kurs

Faglig tillitsvalgt 4

Scandic Hell Hotel, Stjørdal [Se i kart]

11.12.2023 - 14.12.2023

kl. 09.00 - 16.00

Legg til i kalender

Dette kurset er åpent for søkere fra hele landet.

  • Rettskilder til bruk i tillitsvalgtarbeid 
  • Forskjell på kollektiv og individuell arbeidsrett 
  • Bedriften styringsrett
  • Saksbehandlingsregler
  • Stillingsvern (også ved virksomhetsoverdragelse)  
  • Arbeidstid
  • Yrkesskade
  • Pensjon, AFP og sluttvederlag/sliterordningen
  • Trakassering/diskriminering

Målgruppe:
Tillitsvalgte FTV 1, 2 og 3, eller innehar tilsvarende kompetanse. 

Etter kurset slutt skal deltakerne kjenne til og få en god kunnskap om hvilke rettskilder som kan brukes og tolkningen av disse. Lære å kunne sette opp en korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet. Samt gi kompetanse innenfor kollektive og individuelle saker til å handtere i klubben eller som tillitsvalgt.  

Kostnader: Kurset er gratis. 

De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 168/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema. 

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km. 

Kontaktperson: Børge Ånesen, e-post eller mob. 45147565

Påmelding

Påmeldingsfrist 6. november 2023

Meld deg på her!