Hopp til hovedinnhold
Kurs

Oss i Transporten - lover og regler Vest/Sør Vest

Scandic Bergen City

13.11.2023 - 14.11.2023

kl. 10.00 - 15.00

Legg til i kalender

Særregler - forskrifter - lover Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.

Kurset tar for seg særregler i transportbransjen. Forskrift om arbeids- og hviletid for sjåføre, yrkestransportloven og kjøretøyforskriften vil være tema. Deltakerne vil jobbe med individuelle lovrettigheter i et kollektivt perspektiv.

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrist 13. oktober

Påmelding her!