Hopp til hovedinnhold
Kurs

Overenskomstkurs - Fellesoverenskomsten for byggfag

Angvika Gamle Handelssted, Angvika [Se i kart]

16.10.2023 - 17.10.2023

kl. 10.00 - 16.00

Legg til i kalender

Kurset avholdes på Angvika Gamle Handelssted, Kjøpmannsgata 27, 6636 Angvika og starter kl. 10:00 den 16. oktober og avslutter kl 16:00 den 17. oktober 2023. 

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer innenfor overenskomstens omfangsbestemmelse.

Innhold:

  • Dere vil få en historisk innføring i tariffavtalens- og akkordtariffens historie.
  • Det vil bli en gjennomgang av overenskomsten med ekstra søkelys på tariffavtalens § 2.3.
  • En god del av læringen gjennomføres med gruppeoppgaver og felles diskusjoner i plenum.
  • Det blir også sett på basens rolle.

Tapt arbeidsfortjeneste:

Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader: Dekkes etter AOF sine satser, for tiden Kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegg er for tiden Kr 0,50/km.

Slik dokumentasjon må være innsendt til AOF innen 1 uke etter kursets slutt!

Ansvarlige for kurset: Fellesforbundet avdeling 765 Trondheim Bygning og Fellesforbundet avdeling 65. 

Kontaktinformasjon: Cecilie Søllesvik e-post

Påmelding

Påmeldingsfristen er 1. september 2023

Meld deg på her!