Hopp til hovedinnhold
Kurs

Organiseringskurs level 1 (for ansatte og valgte i avdelingene)

Scandic Ambassadeur Drammen [Se i kart]

07.02.2023 - 10.02.2023

kl. 11.00 - 14.00

Legg til i kalender

Sted: Drammen Tid: Tirsdag 7. februar kl. 11.00 – fredag 10.februar kl. 14.00 Kursledere: Terje Lund, avd. 57, Emma Watne og Kjetil Larsen, begge for tiden i organisasjonsavdelingen i forbundet.

Målgruppe:

Ansatte eller frikjøpte i Fellesforbundets lokale avdelinger som har organisering og rekruttering som en av sine hovedarbeidsoppgaver

NB! Dette er det samme faglige påfyllet som er arrangert tidligere i Bergen, Trondheim og Tromsø og Kristiansand så de som deltok der vil ikke få noe nytt på denne samlingen!

Dette er ikke et kurs hvor man skal sitte stille å motta informasjon, men en samling for de som er ansatt eller frikjøpt/valgt i Fellesforbundets avdelinger for å drive med praktisk rekruttering og bygging av klubber ute på arbeidsplassene. Vi skal diskutere metoder og utveksle erfaringer. Kurset er særlig nyttig for nyvalgte og nyansatte i en avdeling.

Vi skal se på og jobbe med forskjellige sider av det som ofte omtales som organiserings-tankegangen (eller «organising» på engelsk). Hvordan jobbe planmessig og strategisk med organisering vil være hovedfokus. Det er lagt opp til bruk av øvelser og jobbing i små grupper, så her må man være innstilt på å delta aktivt og ikke være redd for å gå utenfor sin vanlige komfortsone. Vi vil også benytte anledningen til å gjeninnføre tradisjonen med sang på fellesforbundets samlinger.

Alle deltakere må ta med seg handlingsplanen for sin avdeling.

Velkommen til en liten uke i Drammen hvor målet med det vi gjør, er å bli bedre til å få flere aktive klubber og tillitsvalgte i Fellesforbundet!

Velkommen!

Påmelding er nå stengt og kurset er fulltegnet!