Hopp til hovedinnhold
Kurs

Faglig tillitsvalgt 4

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand [Se i kart]

26.08.2024 - 30.08.2024

kl. 10.00 - 13.00

Legg til i kalender

Dette kurset er åpent for søkere fra hele landet.

Læringsmål:

  • Rettskilder til bruk i tillitsvalgtarbeid 
  • Forskjell på kollektiv og individuell arbeidsrett 
  • Bedriften styringsrett
  • Saksbehandlingsregler
  • Stillingsvern (også ved virksomhetsoverdragelse)  
  • Arbeidstid
  • Yrkesskade
  • Pensjon, AFP og sluttvederlag/sliterordningen
  • Trakassering/diskriminering

Målgruppe:
Dette kurset er åpent for søkere fra hele landet.

Tillitsvalgte FTV 1, 2 og 3, eller innehar tilsvarende kompetanse. 

Etter kurset slutt skal deltakerne kjenne til og få en god kunnskap om hvilke rettskilder som kan brukes og tolkningen av disse. Lære å kunne sette opp en korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet. Samt gi kompetanse innenfor kollektive og individuelle saker til å handtere i klubben eller som tillitsvalgt. 

Kostnader: Kurset er gratis. 

De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 177/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema. 

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km. 

Kontaktperson:

Mads Ohnstad. Tlf 93033609. E-post: mads.ohnstad@fellesforbundet.no 

Påmelding

Påmeldingsfrist 28 juni. Kurset har mange søkere, men det blir opprettet venteliste

Påmelding her