Hopp til hovedinnhold
Kurs

Organiseringskurs level 1

Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger [Se i kart]

04.06.2024 - 06.06.2024

kl. 11.00 - 14.00

Legg til i kalender

Sted: Stavanger Tid: Tirsdag 4. juni kl. 11.00 – torsdag 6. juni kl. 14.00 Kursledere: Kjetil Larsen, Organisasjonsavdelingen Informasjon om påmelding kommer!

Målgruppe:

Ansatte eller frikjøpte i Fellesforbundets lokale avdelinger som har organisering og rekruttering som en av sine hovedarbeidsoppgaver

Innhold:

  • En samling for de som er ansatt eller frikjøpt/valgt i Fellesforbundets avdelinger for å drive med praktisk rekruttering og bygging av klubber ute på arbeidsplassene.
  • Vi skal diskutere metoder og utveksle erfaringer. Kurset er særlig nyttig for nyvalgte og nyansatte i en avdeling.
  • Vi skal se på og jobbe med forskjellige sider av det som ofte omtales som organiserings-tankegangen (eller «organising» på engelsk).
  • Hvordan jobbe planmessig og strategisk med organisering vil være hovedfokus. Det er lagt opp til bruk av øvelser og jobbing i små grupper, så her må man være innstilt på å delta aktivt og ikke være redd for å gå utenfor sin vanlige komfortsone. Vi vil også benytte anledningen til å gjeninnføre tradisjonen med sang på fellesforbundets samlinger.

Alle deltakere må ta med seg handlingsplanen for sin avdeling.

Velkommen til en liten uke i Stavanger hvor målet med det vi gjør, er å bli bedre til å få flere aktive klubber og tillitsvalgte i Fellesforbundet!

Praktisk informasjon: 

  • Fellesforbundet dekker reiseutgifter og oppholdet på hotellet (hotellrom bookes av Fellesforbundet for alle deltakere). 
  • Flybilletter bestilles når opptaksbrevet er mottatt (informasjon om dette i opptaksbrevet som sendes ut noen uker før kursstart)
  • Det benyttes elektronisk reiseregning på kurset/konferansen (informasjon om dette vil bli sendt ut til deltakerne)