Hopp til hovedinnhold
Konferanse

Bransjekonferanse Havbruk

Comfor hotell Runway Gardermoen [Se i kart]

07.11.2022 - 09.11.2022

kl. 11.00 - 14.00

Legg til i kalender

Tariff/bransjeråd havbruk inviterer tillitsvalgte i havbruksbransjen til bransjekonferanse på Comfort hotell Gardermoen, 7.-9. november 2022. Fellesforbundet dekker reiseutgifter og oppholdet på hotellet.

Representanter fra avdelinger i Fellesforbundet som jobber opp mot havbruksbransjen kan også søke.

Foreløpig om programmet

Vi møtes til middag og kort oppstartsmøte 7. november og konferansen avsluttes onsdag 9. november kl. 14 etter lunsj.

Konferansen vil gå gjennom erfaringer etter lokale forhandlinger. I tillegg vil vi gå gjennom endringer i tariffavtalen etter årets lønnsoppgjør. Temaer blir avtaler om gjennomsnittsberegnete arbeidstidsordninger, beredskapsvaktordninger, matpause og arbeidet mot trakassering. Det blir gruppediskusjon på de ulike temaene.

Lokale tillitsvalgte vil presentere arbeidsplasser med nye driftsformer og Jørn Prangerød fra Biomarint forum presenterer planene for forumet.  

Oppdatert program legges ut på Fellesforbundets hjemmeside og sendes ut til påmeldte deltakere så snart det er klart.

Tariff/bransjerådet ønsker deltakere fra flest mulig selskaper over hele landet.  

Dersom vi mottar flere påmeldinger enn det er plass til, vil vi velge ut deltakere fra følgende kriterier:

  • alle landsdeler og avdelinger skal være representert
  • tillitsvalgte fra flest mulig bedrifter og selskaper
  • tillitsvalgte fra ulike deler av produksjonen som settefisk, sjøanlegg, service og foringssentraler
  • Tillitsvalgte fra som jobber med nye eller mindre utbredte arter som rensefisk, kveite eller fjellørret

 

Spørsmål

Spørsmål om program/innhold mv. rettes til konferanseansvarlig, e-post

Dersom du har spørsmål i forhold til påmelding eller andre praktiske spørsmål, ta kontakt pr. e-post

Påmelding

Påmeldingsfristen er 27. september

Meld deg på her!