Hopp til hovedinnhold
Kurs

Faglig Tillitsvalgt 4 Agder

Strand Hotel Fevik

19.09.2022 - 22.09.2022

kl. 10.00 - 16.00

Legg til i kalender

På dette kurset lærer du om: • Rettskilder til bruk i tillitsvalgtarbeid • Forskjell på kollektiv og individuell arbeidsrett • Virksomhetens styringsrett • Saksbehandlingsregeler • Stillingsvern (også ved virksomhets­overdragelse) • Arbeidstid • Yrkesskade • Pensjon, AFP og sluttvederlag/sliter­ordningen

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Påmeldingsfrist

mandag 15. august 2022

Påmelding