Hopp til hovedinnhold
Kurs

Faglig tillitsvalgt 4

Scandic Hell, Stjørdal [Se i kart]

12.12.2022 - 16.12.2022

kl. 10.00 - 13.00

Legg til i kalender

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet som har fullført FTV 1-3.  Innhold: Få en god kunnskap om hvilken rettskilde som kan brukes og tolkning av disse. Deltagerne skal få handlingskompetanse i både kollektive og individuelle saker i klubben eller som tillitsvalgt. Deltagerne får med seg "verktøy" til sin egen klubb for å drive godt klubbarbeid. 

 

Tema som blir tatt opp er:

  • Rettskilder
  • Kollektiv og individuell arbeidsrett
  • Hva er et arbeidsforhold? / Arbeidsgivers styringsrett
  • Hva er arbeidstid? (Grunnbemanningslæren)
  • Hva er en yrkesskade, trakassering og likestilling? 

Foredragsholdere vil være: Børge Ånesen, Kristian Kristiansen og advokat Jørgen Samuelsen.

 

Påmeldingsfrist: Så snart som mulig, senest innen 5. desember 2022. 

Påmelding gjøres ved å klikke her!

 

Tapt arbeidsfortjeneste: 

Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. 

For de som ikke får dekket lønn av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 

 

Reisekostnader: 

Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon.

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/km

 

Spørsmål om kurset kan rettes til: Børge Ånesen, e-post borge.anesen@fellesforbundet.org eller på telefon: 451 47 565

 

 

Meld deg på kurset

Påmelding her!