Hopp til hovedinnhold
Kurs

Faglig tillitsvalgt kurs 1 Vestlandet

Thon Bergen Airport Kokstad, Bergen [Se i kart]

04.11.2022 - 07.11.2022

kl. 18.00 - 15.00

Legg til i kalender

Er du tillitsvalgt i bedriften, kan du melde deg på dette kurset! Fint om du har tatt den digitale veiviseren i forkant. Målgruppe for kurset er nye tillitsvalgte. Kurset er gratis for medlemmer.

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse. Etter kurset slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket gis et stipend på kr. 157 pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er kr. 3/km eller offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er kr 0,50/km.

Kan melde dere på kurset til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no eller link under til AOF.