Hopp til hovedinnhold
Konferanse

Klubbkonferanse Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

21.11.2022 - 22.11.2022

kl. 10.00 - 16.00

Legg til i kalender

Avdelingene i Rogaland vil holde en konferanse for tillitsvalgte i klubbene. Tema vil være: den aktuelle situasjonen, nytt fra Fellesforbundet, nytt i lover og regler i arbeidslivet.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Påmeldingsfrist

tirsdag 26. Oktober 2022

Påmelding