Hopp til hovedinnhold
Kurs

Kurs for oss under 30 år

Stord hotell, Stord [Se i kart]

21.10.2022 - 23.10.2022

kl. 18.00 - 14.00

Legg til i kalender

Kurset er forunge medlemmeri Fellesforbundet. Kurset er gratis for medlemmer

Tema for kurset vil være viktige lover og avtaler og historien bak disse. Viktigheten av å være organisert og hvordan drive ungdomsarbeidet lokalt i bedriftsklubben. Fordeler ved å være organisert blir gjennomgått. Hvordan man blir en dyktig ungdomsleder.

Hvordan engasjere de andre kollegaene på jobben, hvilke aktiviteter kan man drive med og hvordan ta stegetinn mot avdelingen om man ønsker å bidra der. Kurset vil også gå dypere inn i aktuelle lover og avtaler, etter gruppens ønske. Det legges opp til diskusjoner i plenum og i grupper, forelesing og gruppearbeid.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket gis et stipend på kr. 157 pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er kr. 3/km eller offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er kr 0,50/km.

Kan melde dere på kurset til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no eller link under til AOF.