Hopp til hovedinnhold
Kurs

Overenskomstkurs Rogaland

Egersund Grand Hotel

09.06.2022 - 10.06.2022

kl. 10.00 - 15.00

Legg til i kalender

I Norge gjelder som utgangspunkt avtalefriheten. På arbeidsplasser der det ikke eksisterer tariffavtale vil arbeidsgiveren stå relativt fritt til å inngå de avtaler han ønsker med den enkelte arbeidstaker. Det samme gjelder for overenskomst, hvor i realiteten alt kan avtales, så sant det ikke strider mot lov. På dag en tar vi for oss det som er likt i alle våre overenskomster. På dag to vil vi ta for oss de enkeltes overenskomst og se hva som er spesielt og hva er viktig for deg som tillitsvalgt. · Industrioverenskomsten · Fellesoverenskomst for byggfag · Overenskomst for byggindustri · Riksavtalen

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Påmeldingsfrist

torsdag 19. mai 2022

Påmelding