Hopp til hovedinnhold
Kurs

Transportbransjen - Arbeidsvilkår og lovverk

Thon hotel Airport Kokstad [Se i kart]

23.11.2022 - 24.11.2022

kl. 10.00 - 14.00

Legg til i kalender

Kurs i bransjespesifikke tema Kurset er gratis for medlemmer i Fellesforbundet

Medbestemmelse, anbud, Yrkestransportloven, kjøre- og hviletid, kabotasje, nye EU-direktiv

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket gis et stipend på kr. 157 pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er kr. 3/km eller offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er kr 0,50/km.

Kan melde dere på kurset til: vibeche.deinboll@fellesforbundet.no eller link under til AOF.