Hopp til hovedinnhold
Kurs

Yrkesskade og Yrkessykdom

Quality Airport Hotel Sola

18.05.2022 - 19.05.2022

kl. 10.00 - 15.00

Legg til i kalender

De aller fleste opplever yrkesskade/yrkessykdom i egne bedrifter, før eller siden! Alt for få av disse blir registrert, både hos Nav, men også i bedriftens eget forsikringsselskap. Fellesforbundet har egne dedikerte ansatte som arbeider profesjonelt med slike saker. Har du medlemmer som har fått en Yrkesskade/Yrkessykdom, eller at du har mistanke om at de har det! Hvem gjør hva? Og hva gjør vi når?

Velkommen til en gjennomgang av rutiner for behandling av saker der medlemmer har fått yrkesskade eller yrkessykdom.

Solfrid Tysdal, ombud i avd. 57, har jobbet mye med saker om yrkesskader og yrkessykdom for medlemmer i Haugesund og omegn. Hun ønsker å dele sine erfaringer og sine tips for hvordan disse sakene skal behandles. –"Dette er ikke komplisert eller vanskelig, når man kjenner saksgangen og har rutinene på plass."
Sammen med kolleger og medlemmer, vil hun gi et innblikk i rutinene hun har utarbeidet og en oversikt over "hvem gjør hva og når". Vi blir presentert for medlemmer som har fått yrkesskader/yrkessykdom og som har fått hjelp av avdelingskontor, regionskontor og jurist hos LO. De vil formidle hvordan deres opplevelser har vært fra start til mål.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Påmeldingsfrist

Mandag 9.mai 2022

Påmelding