Hopp til hovedinnhold
Kurs

Ungdomskurs - Vestfold, Telemark og Buskerud

Pers Hotel, Gol

18.09.2023 - 20.09.2023

kl. 19.00 - 13.00

Legg til i kalender

Fellesforbundet region Sør - Øst inviterer til ungdomskurs 18.09 - 20.09 2023 på Pers hotel i Gol. På kurset vil du lære helt grunnleggende om hva Fellesforbundet er, hva ungdommen i forbundet kan ha som oppgaver. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med annen ungdom i samme forbund som deg!

Målgruppen er alle medelmmer under 30 i Fellesforbundet i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Tema for kurset er:

  • Fellesforbundet og LO
  • Fagligpolitisk arbeid
  • Solidaritetsprosjektet Sør - Afrika
  • Hvordan kan man delta i ungdomsarbeidet
  • Tariff på 1-2-3
  • Personlig økonomi
  • Mobbing/trakasering på arbeidsplassen

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt med Kjell Martin Andersen på telefon 454 43 409 eller Kjell.martin.andersen@fellesforbundet.no

 

Kostnad: Kurset er gratis.

De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 168/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.

Kontaktperson AOF: Rita Winger 483 97 261 eller e-post

Påmeldingsfrist 24 august

Påmeldingsfrist 24 august

Påmelding her