Hopp til hovedinnhold

Koronasituasjonen

Her legger vi ut informasjon fra Fellesforbundet. Situasjonen kan endres på kort varsel. Følg alltid rådene fra helsemyndighetene.

Sist oppdatert 15.06.2020 (kl. 08.54)
Foto: Mostphotos/Elisabeth Cölfen

Situasjonen endres stadig. Følg alltid oppdaterte råd fra helsemyndighetene.

Les gjennom og hold deg oppdatert på helsenorge.no sine sider om koronavirus.

 

Arbeidsvilkår og rettigheter

Ferie

Vi har laget en egen temaside for ferie og feriepenger. Regelverket rundt ferie og feriepenger er ikke endret i forbindelse med koronasituasjonen.

Les mer om ferie og feriepenger

Permittering

Vi har laget en kort veileder for medlemmer som blir permittert.

Hjelp, jeg er permittert!

Nye regler for permittering:

Les de gjeldende reglene for permittering her

Oppsigelse

Vi har laget en veileder for medlemmer om oppsigelse:

Regler ved oppsigelse

Tillitsvalgte finner mer informasjon om oppsigelser, herunder oppsigelser under permittering her:

Notat for tillitsvalgte om oppsigelser

Sykefravær

Fra 1. juni reverseres de midlertidige reglene om egenmelding som ble innført som en følge av koronapandemien. Den enkelte virksomhet står fritt til fortsatt å tillate egenmelding i 16 dager hvis ønskelig, men hovedregelen er nå den samme som før pandemien.

Endringer i arbeidstid

Endringer i arbeidstid som følge av situasjonen skal som ellers drøftes og avtales med tillitsvalgte innenfor de mulighetene som finnes i rammene av lov- og avtaleverket.

Permitteringer dekkes ikke opp med utvidet arbeidstid.

I enkelte tilfeller kan alternativ arbeidstid avtales mellom partene for å avhjelpe en akutt situasjon, eller for å finne gode tilpasninger for bedriftene og arbeidstakere. Fellesforbundet behandler fortsatt søknader om arbeidstidsordninger.

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Sammen med LO følger vi situasjonen tett. Vi henviser her til LOs oversikt over aktuelle arbeidsrettslige spørsmål som koronsituasjonen reiser. 

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål og svar her

Situasjonen endrer seg stadig. Vårt fremste juridiske fagmiljø, LO-advokatene, har en egen facebookgruppe som stadig oppdateres.

Følg LO-advokatene på Facebook

 

Økonomiske bekymringer

Er du rammet av permittering og har banktjenester gjennom LO Favør? SpareBank 1-bankene har både evne og sterk vilje til å strekke seg langt, og finne løsninger for våre medlemmer i krevende situasjoner.

Les LOfavørs temaside om økonomiske bekymringer

 

NAV-ressurser

Koronaveiviser

Se NAVs nettside for å finne ut hva som gjelder i din situasjon:

NAVs koronaveiviser

Endelig er søkeordning om lønnskompensasjon fra NAV på plass

Søkeordning for lønnskompensasjonen fra NAV er på plass for permitterte arbeidstakere. Denne ordningen skal gi permitterte arbeidstakere full lønnskompensjon i 18 dager. Det er arbeidsgiver som skal søke for de permitterte arbeidstakerne

Les mer informasjon fra NAV om ordningen.

Forskudd på dagpenger

Det er anledning å søke Nav om forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige. Søknaden må skje elektronisk, og en må søke på nytt for hver måned.

Nav gir i forskudd 60 prosent av grunnlaget for dagpenger, og trekker 25 prosent forskuddsskatt. NAV legger til grunn at forskuddet blir mindre enn det en faktisk vil ha krav på, men for å hindre at folk må betale tilbake av forskuddet, gjøres det slik. Også for lærlinger er det en egen forskuddsordning.

Les mer på NAVs nettsider 

 

Korona-innspill fra Fellesforbundet

Fellesforbundet har gitt en rekke innspill til tiltak for å bedre situasjonen for ansatte og næringsliv i forbindelse med koronakrisen.

Les innspillene her

 

Smittevern i arbeidslivet

Vi er nå alle med på en nasjonal dugnad for å få ned smitten av koronaviruset. Da er det viktig å hindre smitte i arbeidslivet.

For å hindre potensiell smitte skal arbeidsgivere, i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Risikovurdering skal blant annet omfatte:

  • hvordan unngå nærkontakt med andre i arbeidet og i matpausen
  • er det gode sanitærforhold og tilgang til hånddesinfeksjonsmidler
  • er det tilgang på smittevernsutstyr
  • er det arbeidstakere som er i risikogruppene

Se Arbeidstilsynets temaside om tiltak i arbeidslivet 

Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet forslag til kjøreregler for smittehåndtering på byggeplasser. Les byggenæringens anbefalinger om smittevern her.

Plakat med anbefalinger ved mottakelse og avsending av gods.

 

Fellesforbundets aktiviteter

Alle kurs, konferanser og større møter avlyst

All planlagt kurs- og konferansevirksomhet i Fellesforbundets regi er avlyst fram til 1. august. Vi ønsker heller ikke besøk i våre lokaler.

Råd til tillitsvalgte og verneombud

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Denne kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt.

Les våre råd til verneombud og tillitsvalgte

Gjennomføring av årsmøter i forbundets avdelinger

Avdelinger som etter regnskapsloven er innrapporteringspliktige, skal avholde sine årsmøter innen 31. august 2020. Øvrige avdelinger skal ha avholdt sine årsmøter innen 30. september 2020.

Lønnsoppgjøret utsettes

Fellesforbundet og Norsk industri har blitt enig om å utsette lønnsoppgjøret på grunn av koronasituasjonen. Planlagt oppstart for frontfaget er 3. august 2020.

Les mer om utsettelsen her