Hopp til hovedinnhold

Koronasituasjonen

Her legger vi ut informasjon fra Fellesforbundet. Situasjonen kan endres på kort varsel. Følg alltid rådene fra helsemyndighetene.

Sist oppdatert 08.05.2020 (kl. 12.54)
Foto: Mostphotos/Elisabeth Cölfen

Situasjonen er uoversiktlig og endres stadig. Forbundets egen informasjon kan dermed bli utdatert. Følg derfor alltid rådene fra helsemyndighetene.

Les gjennom og hold deg oppdatert på helsenorge.no sine sider om koronavirus.

 

Permittering

Vi har laget en kort veileder for medlemmer som blir permittert.

Hjelp, jeg er permittert!

Nye regler for permittering:

Les de gjeldende reglene for permittering her

 

Forskudd på dagpenger

Det er anledning å søke Nav om forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige. Søknaden må skje elektronisk, og en må søke på nytt for hver måned.

Nav gir i forskudd 60 prosent av grunnlaget for dagpenger, og trekker 25 prosent forskuddsskatt. NAV legger til grunn at forskuddet blir mindre enn det en faktisk vil ha krav på, men for å hindre at folk må betale tilbake av forskuddet, gjøres det slik. Også for lærlinger er det en egen forskuddsordning.

Les mer på NAVs nettsider 

 

Lønnskompensasjon fra NAV for permitterte

Som kjent skal permitterte ha lønnskompensasjon fra NAV fra dag 3 til dag 20, for full lønn opp i underkant av 600 000 kroner. Det er fremdeles ikke mulig å søke på denne ordningen.

Fellesforbundet mener dette tar for lang tid. LO har tatt saken opp med både Arbeids- og sosialdepartementet og NAV. Vi forventer at alt gjøres for å få plass en søkemulighet så snart som mulig.

 

Økonomiske bekymringer

Er du rammet av permittering og har banktjenester gjennom LO Favør? SpareBank 1-bankene har både evne og sterk vilje til å strekke seg langt, og finne løsninger for våre medlemmer i krevende situasjoner.

Les LOfavørs temaside om økonomiske bekymringer

 

NAV-ressurser

Se NAVs nettside for å finne ut hva som gjelder i din situasjon:

NAVs koronaveiviser

 

Korona-innspill fra Fellesforbundet

Fellesforbundet har gitt en rekke innspill til tiltak for å bedre situasjonen for ansatte og næringsliv i forbindelse med koronakrisen.

Les innspillene her

 

Endringer i arbeidstid

Endringer i arbeidstid som følge av situasjonen skal som ellers drøftes og avtales med tillitsvalgte innenfor de mulighetene som finnes i rammene av lov- og avtaleverket.

Permitteringer dekkes ikke opp med utvidet arbeidstid.

I enkelte tilfeller kan alternativ arbeidstid avtales mellom partene for å avhjelpe en akutt situasjon, eller for å finne gode tilpasninger for bedriftene og arbeidstakere. Fellesforbundet behandler fortsatt søknader om arbeidstidsordninger.

 

Smittevern i arbeidslivet

Vi er nå alle med på en nasjonal dugnad for å få ned smitten av koronaviruset. Da er det viktig å hindre smitte i arbeidslivet.

For å hindre potensiell smitte skal arbeidsgivere, i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Risikovurdering skal blant annet omfatte:

  • hvordan unngå nærkontakt med andre i arbeidet og i matpausen
  • er det gode sanitærforhold og tilgang til hånddesinfeksjonsmidler
  • er det tilgang på smittevernsutstyr
  • er det arbeidstakere som er i risikogruppene

Se Arbeidstilsynets temaside om tiltak i arbeidslivet 

Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet forslag til kjøreregler for smittehåndtering på byggeplasser. Les byggenæringens anbefalinger om smittevern her.

Plakat med anbefalinger ved mottakelse og avsending av gods.

 

Råd til tillitsvalgte og verneombud

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Denne kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt.

Les våre råd til verneombud og tillitsvalgte

 

Hjemme med barn

I forbindelse med at skoler og barnehager er stengt, er mange av våre medlemmer nå hjemme med barn. NAV har laget en nyttig oversikt over regelverket.

Nav.no: Koronaviruset og omsorgsdager

 

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Sammen med LO følger vi situasjonen tett. Vi henviser her til LOs oversikt over aktuelle arbeidsrettslige spørsmål som koronsituasjonen reiser. 

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål og svar her

Situasjonen endrer seg stadig. Vårt fremste juridiske fagmiljø, LO-advokatene, har en egen facebookgruppe som stadig oppdateres.

Følg LO-advokatene på Facebook

 

Alle kurs, konferanser og større møter avlyst

All planlagt kurs- og konferansevirksomhet i Fellesforbundets regi er avlyst fram til 1. august. Vi ønsker heller ikke besøk i våre lokaler.

 

Gjennomføring av årsmøter i forbundets avdelinger

Vedtektenes frist for å avholde årsmøter i 2020 vil som en konsekvens av situasjonen i samfunnet bli tilsidesatt. Det vil bli fastsatt ny frist for avholdelse av årsmøter når det igjen er mulig å samle folk. 

 

Lønnsoppgjøret utsettes

Fellesforbundet og Norsk industri har blitt enig om å utsette lønnsoppgjøret på grunn av koronasituasjonen. Planlagt oppstart for frontfaget er 3. august 2020.

Les mer om utsettelsen her