Hopp til hovedinnhold

Få støtte til videreutdanning og kurs fra LO!

Har du vært medlem av Fellesforbundet sammenhengende de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til utdanning fra LOs utdanningsfond! Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger, og gjelder også om du er arbeidsløs eller permittert.

Mange av Fellesforbundets medlemmer har rett på støtte fra LOs utdanningsfond når de skal ta etter- og videreutdanning eller kortere kurs. Hvis du skal ta fagbrev som praksiskandidat får du også støtte til å dekke utgifter.

Ønsker du å søke om støtte fra Utdanningsfondet må du på søknadstidspunktet hatt sammenhengende medlemskap siste tre år.

Hvis du skal søke om støtte til allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs (etter § 3.5 i opplæringsloven) må du ha 1 års sammenhengende medlemskap. Det gjelder også hvis du skal ta lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler i regi av AOF.

For skoleåret 2022/2023 er det ingen søknadsfrist, så du kan søke hele året. Søknader blir behandlet en gang i måneden.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Oversikt over satser for skoleåret 2022-2023

  • Helårsstudium (2 semester):
  • Stipendets størrelse: Inntil Kr. 13.500,- pr. studieår.
  • Utdanning av kortere varighet:
  • Praksiskandidatkurs (§ 3,5): Inntil kr. 10.500,- pr. skoleår
  • Kortere kurs: Inntil kr. 4.000,- pr. studieår
  • AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,- skoleår  

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Les mer om LOs utdanningsfond her

Les retningslinjer for LOs utdanningsfond her

Søknadsskjema - LOs utdanningsfond