Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Endre avdeling

Pensjonistforeningen

Til "nye" pensjonister

Velkommen i pensjonistenes rekker

Fellesforbundet avd. 1`s pensjonistforening ønsker deg lykke til som pensjonist. Når en som pensjonist tret ut av yrkeslivet betyr det for de fleste en endring i hverdagen. Situasjonen blir annerledes i forhold til omgang med kollegaer og sosialt miljø. for  bl.a. å i møtekomme et eventuelt behov eller savn som vil oppleves i den forbindelse, og for å tilby noen aktiviteter, har avdelingen en egen pensjonistforening for avdelingens medlemmer som går over fra å være ykresaktive til å bli pensjonist. Foreningen er medlem i Pensjonistforbundet, og en må betale årlig kontigent, som for tiden (2019) er på kr. 350,-. Innmeldingsblankett finner du ved å trykke HER.

Pensjonistforbundet jobber for å iverata, og forbedre pensjonistenes økonomiske og sosiale kår i samfunnet. For å være en organisasjon som blir lyttet til, og respektert er det viktig at flest mulig pensjonister er med på laget. Fellesforbundet avd. 1`s pensjonistforening mener derfor det er riktig, å være med i Pensjonistforbundet.

Foreningen har 9 medlemsmøter i året. Disse holdes siste mandag i måneden med unntak av juni, juli og desemeber. I tillegg til å være et hyggelig sosialt "treff" blir det informert om aktiviteter i foreningen, fylkesforeningen og forbundet. På noen av møtene vil vi også ha på dagsorden spesielle tema, til felles interesse og diskusjon.

I tilegg til møtene arrangeres også en del turer. Både dagsturer og turer med overnattinger.

Vi avslutter årets virksomhet med julebord i november/desember, eventuelt kombinert med tur.

For å få med informasjon om aktivitetene, og for et hyggelig sosisalt treff, er alle medlemmer velkommen til medlemsmøtene som foregår i "oasen" Lakkegata 15 i Oslo, siste mandag i måneden. Møtene begynner kl. 11.00.

Innmelding i foreningen kan skje ved å fylle ut, og  sende inn innmeldingsblankett, eller ved å gå inn på nettsiden til Pensjonistforbundet i Oslo sin hjemmeside HER.

For eventuelle spørsmål kan leder, Åge Limbodal nås på telefon 907 32 185 eller e-post aa-l@online.no

Med hilsen

Fellesforbundet avd. 1`s pensjonistforening