Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Endre avdeling

Hva er Fellesforbundet?

Fagforeningene i Norge har samlet seg i forskjellige forbund. Ett av dem er Fellesforbundet. Vi organiserer folk innenfor bygg, industri, landbruk, hoteller, restauranter og en rekke andre bransjer .

Fellesforbundet er medlem av LO, som er Norges største sammenslutning av fagforeninger. Til sammen har de ca. 900 000 medlemmer, og om lag 40 000 lokale tillitsvalgte ute i bedriftene, valgt av de ansatte selv. Forbundene og LO forhandler med arbeidsgivernes organisasjoner om lønn, arbeidsforhold, ferie og andre bestemmelser. En del av bestemmelsene blir senere gjort om til lov. De organiserte arbeidstakerne har derfor et stort ansvar for hvordan arbeidslivet i Norge skal være, også for de som ikke er medlemmer.