Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Endre avdeling

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidernes og arbeidsgivernes organisasjoner. I Norge er tariffavtalene landsomfattende.

En tariffavtale gir deg rett tilbedre betingelser enn det som er normalt i bransjen, bl.a. til å få betalt på helligdager, rett til mer ferie og feriepenger, mer overtidsbetaling og bedre pensjonsordning. En avtale gir også større frihet til å avtale arbeidstidsordninger som passer for langpendlere enn hva loven gjør. Dette er noen av forskjellene:

Tema Uorganiserte uten tariffavtale
(kun norsk lov som gjelder)
Organisert i bedrift med tariffavtale
Lønn Ingen regler Avtalefestede lønnsbestemmelser – inkludert minstelønn. Rett til årlige lokale forhandlinger
Arbeidstid Daglig 9 t/40 t pr uke Daglig 7,5 t/37,5 t pr uke
Helg- og nattillegg Ingen tillegg Avtalefestede tillegg
Helligdagstillegg Lønn kun for 1. og 17. mai Betaling for alle helligdager
Innflytelse Aksjelovens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser Avtaler og regler for medbestemmelse
Usaklige oppsigelser Ingen hjelp, må skaffe egen advokat Bistand fra tillitsvalgte og advokat om nødvendig
Ferie 4 uker og 1 dag, 10,2% feriepenger 5 uker, 12% feriepenger
Utdanning Ingen støtte Støtte fra fond. Egen opplæringsorganisasjon. Forening og forbud arrangerer kurs og konferanser