Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Endre avdeling

Hva koster det?

Fellesforbundet har et prosentkontingentsystem. Det betyr at du betaler kontingenten i prosent av brutto lønn, dvs. all lønn inkl. feriepenger. Kontingenten "går tilbake til medlemmene" gjennom forbundets arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår.

Dersom din bedrift har tariffavtale, har du rett til avtalefestet pensjon (AFP). Denne fordelen kan utgjøre store beløp.

Husk at du også får fradrag for fagforeningskontingent i selvangivelsen. Kontingenten din dekker også LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Den har ingen øvre erstatningsgrense, og dekker derfor de fleste vanlige tap og skader på innbo og løsøre.

Ordinært medlemskap

Kontingenten er bestemt av forbundets landsmøte, og er på 1,5% av brutto lønn. De fleste lokale avdelinger har en egen administrasjonskontingent – sjekk med din lokalavdeling.

Av forbundets kontingent på 1,5 % går en del tilbake til drift og aktiviteter i den lokale avdelingen/fagforeningen, mens den øvrige andel av forbundets kontingentinntekter går til betaling av de forsikringsordninger som er en del medlemskapet, betaling av forbundets kontingent til LO og til drift og aktiviteter i forbundet.

Les mer her

Hvordan betaler du?

Kontingenten betales normalt gjennom trekk i lønn. Det skal da tydelig fremgå på lønnslipp fra arbeidsgiver at fagforeningskontingent er trukket, og hvor mye det er. Der hvor det ikke er avtale om kontingenttrekk kan kontingenten betales over giro, avtalegiro eller e-faktura. Om en ikke er i lønnet arbeid (arbeidsledig/trygdet) skal det normalt betales en minstekontingent. Denne reguleres vanligvis hvert år.

Du får mye igjen for kontingenten din. Les mer om medlemsfordeler på www.lofavor.no.  

Bla i din forsikringsoversikt


Dine forsikringer i Fellesforbundet

  • LOfavør Kollektiv hjemforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre.
  • LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.
  • LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.