Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Endre avdeling

Landsmøte forberedelser

Tid: 21-22 Februar Sted: Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

Avdelingen inviterer til et fellesmøte for å forberede oss til landsmøte i oktober.

Dette vil være en felles samling for flere avdelinger hvor hensikten er å lage fellesforslag og få størst mulig gjennomslag for forslagene under landsmøte.

 

Foreløpig program for møte er:

Torsdag 21/2:

Kl: 12:00: Lunsj og sosialisering

Kl: 12:30: Innledning og informasjon om landsmøte ved Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad

Kl: 15:00: Gruppearbeid avdelingsvis resten av dagen

Kl: ca 17:00 Avslutning for dagen

Fredag: 22/2:

Kl: 09:00: Legge frem gruppearbeidet for de andre avdelingene og diskusjon

Kl: 13:00: Avslutning med lunsj

 

Påmelding sendes på mail til avd001@fellesforbundet.org innen 8. Februar 2019

 

Hilsen

Avdelingens styre