Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Endre avdeling

Løsning i meklingen

bilde til nyhetssak

Partene i meklingen i privat sektor har kommet til enighet. LO og NHO er enige om en løsning i oppgjøret.

Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

https://www.lo.no/Lonn--tariff/Tariff-20181/Nyheter/Okt-lonn-og-bedre-AFP/