Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Endre avdeling

Ny som tillitsvalgt kurs

Tid: 5-6 November 2019 Sted: Nannestadgata 2B, 2000 Lillestrøm på avdelingens kontor

Kurset er åpent for nye tillitsvalgte og de som trenger en oppfriskning i lover og avtaleverk.

Vi vil gå gjennom arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og generelt om overenskomstene.

For de som må være borte fra jobbe vil det bli betalt tapt arbeidsfortjeneste.

Spørsmål og påmelding kan sendes til avd001@fellesforbundet.org