Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus

Endre avdeling

Tariff 2018

Her finner du nyttig informasjon og siste nytt om lønnsoppgjøret 2018. Du kan også følge med på #tariff2018 i sosiale medier.

Få oppdateringer om årets oppgjør på SMS.

Hva er et tariffoppgjør?

Annethvert år er det lønnsoppgjør, også kalt tariffoppgjør. Da forhandler arbeidstakernes og arbeidsgivenes rorganisasjoner om alle tariffavtaler. Det forhandles om lønn, rettigheter og generelle arbeidsvilkår. I tillegg skal oppgjørene sikre stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet, gjennom samarbeid, tilgang på informasjon og medbestemmelse.

Tariffoppgjøret er en lang demokratisk prosess. Den viktigste forutsetningen for et vellykket oppgjør er at medlemmer engasjerer seg. Jo flere som står samlet, jo sterkere står vi! Følg med på denne siden utover våren. 

Tilhører du en avdeling/klubb, se veiledning her.