Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

Endre avdeling

Næringsforening vurderer å droppe Smiths venners konferansesenter

bilde til nyhetssak

Næringsforening vurderer å droppe Smiths venners konferansesenter VV24NÆRINGSLIV Av MAGNUS FOSS NILSEN Publisert:21. januar 2016, kl. 10:35

Spørsmål om videre bruk av Smiths venners lokaler i Bottenveien 5 står på agendaen til Sandefjord Næringsforening. Det bekrefter daglig leder Marit Sagen Gogstad.

PÅ AGENDAEN: Daglig leder Marit Sagen Gogstad i Sandefjord Næringsforening forteller at styret i forreningen skal diskutere videre bruk av Torp konferansesenter til arrangementer under neste styremøte.

PÅ AGENDAEN: Daglig leder Marit Sagen Gogstad i Sandefjord Næringsforening forteller at styret i forreningen skal diskutere videre bruk av Torp konferansesenter til arrangementer under neste styremøte. (Foto: )

Leder for Fellesforbundets avdeling i Vestfold, Rolf Geir Hillestad, gikk denne uken ut ogkritiserte Smiths venners bruk av frivillig arbeid i næringsvirksomhet.

Fellesforbundet oppfordrer sine medlemmer til ikke å benytte seg av konferansesentrene som eies av Brunstad kristelige menighet.

BER FORBUND OM Å BENYTTE SEG AV ANDRE AKTØRER: Rolf-Geir Hillestad og Fellesforbundet i Vestfold oppfordrer både egne medlemmer og andre forbund til å ikke benytte seg av konferansesentrene som eies av Brunstad kristelige menighet.

BER FORBUND OM Å BENYTTE SEG AV ANDRE AKTØRER: Rolf-Geir Hillestad og Fellesforbundet i Vestfold oppfordrer både egne medlemmer og andre forbund til å ikke benytte seg av konferansesentrene som eies av Brunstad kristelige menighet. (Foto: )

I sin kritikk stilte Hillestad spørsmål ved hvilke rettigheter de frivillige har, og hvor arbeidsgiveransvaret ligger. I tillegg mener han at praksisen med frivillig arbeidskraft skaper vilkår andre ikke har mulighet til å konkurrere med.

Styrelederne i de aktuelle selskapene svarte på kritikken ved blant annet å vise til at de opererer innenfor gjeldende lovverk, at de frivillige er omfattet av forsikringer ved eventuelle arbeidsskader og at den frivillige innsatsen er organisert i aksjeselskap for å ha ryddighet i økonomiske forhold.

Sandefjord Næringsforening har flere ganger arrangert sine frokostmøter hos TML konferansesenter, som nå også omtales som TCC (Torp Conference Center). Fjordteam AS har vært senterets driftselskap fram til Torp konferansesenter AS ble etablert i 2015.

Tidligere i januar påklaget Fjordteam AS en rekke vedtak fra Arbeidstilsynet knyttet til deres bruk av frivillige i snekkerarbeid.

– Tar kritikken på alvor

Marit Sagen Gogstad, som er daglig leder i næringsforeningen, forteller at størrelsen på deres møter er en av årsakene til at foreningen har benyttet lokalene til selskapet:

TØMMERMANNSLØKKA: Konferansesenteret på adressen Bottenveien 5 i Sandefjord.

TØMMERMANNSLØKKA: Konferansesenteret på adressen Bottenveien 5 i Sandefjord. (Foto: )

 

 

"Sandefjord Næringsforening benytter TCC til noen av sine månedlige frokostmøter. Vi ønsker å være ute hos så mange som mulig av våre medlemmer, men vi har vokst kraftig de seneste årene og har dermed fått en utfordring med kapasiteten. Det er som regel mer enn 150 medlemmer som deltar på våre frokostmøter og ut i fra det vi kjenner til, så er det bare ett annet sted i Sandefjord hvor de har plass til så mange – Scandic Park Hotel".

Hun skriver videre at næringsforeningen er klar over problematikken rundt selskapet, og at de har hatt samtaler med Fjordteam om dette:

"Vi er selvfølgelig opptatt av at lover og regler følges, samt at alle bedrifter i vårt område har like og rettferdige rammebetingelser. Derfor tar vi kritikken av TCC på alvor. De seneste to ukene har vi hatt en dialog med Fjordteam om situasjonen, og vi er blitt lovet en grundig gjennomgang av deres praksis".

Hvorvidt næringsforeningen kommer til å benytte seg av konferansesenteret også i fremtiden vil bli diskutert på neste styremøte:

"Da vil vi blant annet diskutere hvorvidt vi skal slutte å bruke konferansesenteret til våre møter eller om vi skal gjøre andre endringer i forbindelse med arrangementene våre".

(Saken fortsetter under faktaboksen)

 

BOTTENVEIEN 5

En rekke selskaper og foreninger er registrert med adresse Bottenveien 5 i Sandefjord, der tidligere TML konferansesenter har tilholdssted. Bottenveien 5 omtales også som Tømmermannsløkka (TML).

I det siste har stedet også blitt omtalt som TCC (Torp Conference Center).

Disse aksjeselskapene er registrert på adressen:

  • Fjordteam AS
  • Torp konferansesenter AS
  • Hjertås Holding AS
  • Hjertås eiendom AS
  • Ra utvikling Sandefjord AS
  • Løkka barnehage Sandefjord AS

Samtlige aksjeselskap eies av Brunstad kristelige menighet. Ra utvikling Sandefjord AS, Torp konferansesenter AS og Hjertås eiendom AS eies av menigheten gjennom Hjertås Holding AS.

Søker man på Fjordteam AS på regnskapstall.no kommer Torp konferansesenter opp som resultat. Torp konferansesenter er registrert med Fjordteam AS som juridisk navn.

Søker man på Fjordteam AS på proff.no, kommer TML konferansesenter opp som resultat. Igjen står Fjordteam AS oppført som juridisk navn.

I begge tilfeller er 986 838 449 org.nr.

Søker man på dette organisasjonsnummeret hos Brønnøysundregistrene vises det imidlertid ingen kobling mellom navnene.

Fjordteam AS het tidligere Conservice AS.

I 2015 ble Torp konferansesenter AS opprettet, med org.nr. 915 677 428.

Fram til dette har Fjordteam AS vært driftsselskapet bak konferansesenteret i Bottenveien 5.

 

– Skal benytte aktører som har tingene på stell

Merete Dahl som er leder i Vestfold LO og fylkesleder i Fagforbundet stiller seg bak Hillestads oppfordring.

Hun viser til at de som arbeidstakerorganisasjon skal utøve solidaritet med arbeidstagere, og gå foran som et godt eksempel og benytte aktører som har ting på stell:

– Med det mener jeg aktører som benytter seg av tariffavtaler, arbeidskontrakter og at arbeidsmiljølovens bestemmelser følges fullt ut. I dette ligger det også at vi skal benytte oss av bedrifter som tar inn lærlinger, sier Dahl.

– Vil ikke være en pre-dommer i en slik sak

Tønsberg Næringsforening har benyttet seg av lokalene til Jarlsberg konferansesenter AS ved en anledning.

– Vi har notert oss det som er skrevet om saken, men ønsker ikke å ta et standpunkt på bakgrunn av dette, sier daglig leder i Tønsberg næringsforening, Eli Saastad.

 

Hun viser til at næringsforeningen ikke støtter konkurransevridning eller svart arbeid.

– Men iutgangspunktet er det ikke næringsforeningens oppgave å være en slags pre-dommer i en slik sak. Det er en samfunnsoppgave for de rette instanser å definere om denne driftsformen er innenfor eller utenfor gjeldende regelverk, sier Saastad.

På spørsmål om næringsforeningen har planer om å benytte Jarlsberg konferansesenter igjen svarer Saastad at foreningen som hovedregel benytter seg av sine medlemsbedrifter til frokostmøter.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Artikkeltags