Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

Endre avdeling

Streik

Økt konfliktstøtte til kr. 4`000.-  for uke 2

Fellesforbundets ledelse har i dag vedtatt å øke streikebidraget fra og med streikeuke to. Sats for andre uke blir på 4000 kroner.

 

Streiken på Riksavtalen går nå snart inn i sin tredje uke. Forbundsleder Jørn Eggum sier at han er stolt over den entusiasmen og streikegleden som medlemmene på Riksavtalen har. - Beslutningen er en honnør for godt utført arbeid så langt, sier han.
Streikebidraget til medlemmer i full stilling er kr 3 380 pr uke. Medlemmer som går i streik utover en uke, vil få et bidrag på kr 4000 fra og med andre uke de er i streik. Det økte bidraget vil av tekniske grunner bli utbetalt etter at konflikten er avsluttet.
Konfliktstønad for uke 1: Retningsgivende sats for medlem i full stilling er kr 3 380,- pr. uke.
Konfliktstønad for uke 2 og ut konflikten: Retningsgivende sats for medlem i full stilling økes til kr 4000,- pr. uke.