Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

Endre avdeling

Utearbeid i ekstrem kulde

bilde til nyhetssak

Opplevelsen av kulde er avhengig av både temperatur, vind og fuktighet. Arbeidsmiljøloven gir ingen temperaturgrenser. Verneombudet kan avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse. Det er inngått enkelte lokale avtaler om at arbeidet stanser ved temperaturer under minus 20°C. Dersom normalt varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon. Slik bekledning regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren.