Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

Endre avdeling

AFP-flaks på reperbanen i Tønsberg

bilde til nyhetssak

Alle var over 59 år da de fikk beskjed om at jobben ble nedlagt. Likevel klarte de å klamre seg til å få tidligpensjon med AFP.

TØNSBERG: De tre seniorene har jobbet et helt liv i industrien, og vært omfattet av AFP-ordningen siden den ble innført som en tidligpensjon for sliterne i arbeidslivet. Men uten god hjelp fra Fellesforbundet, FLT og arbeidsgiveren, ville hele AFP-en ha røket for fem karer ved Bridon-Bekaert Scanrope AS i Tønsberg.

KUNNE TAPT 1,5 MILL: Kjell Tore Schjølberg jobber ut november med å tømme fabrikken. Uten en avtale om å strekke sluttavtalen ut i tid, ville han fort tapt 1,5 millioner i pensjon.

Håvard Sæbø

AFP-forskjell: 1,5 millioner

– Det er helt forferdelig og blodig urettferdig at vi ville mistet absolutt all AFP fordi vi ufrivillig mister jobben helt på slutten, mener Odd Lillevik (62 i mars).

– Reglene er altfor rigide, føyer kollega Kjell Tore Schjølberg (61,5) til.

Han manglet bare noen få måneder på å kunne gå av med full AFP på vanlig vis.

Hvis Schjølberg lever til han blir 80 år, har han regnet ut at han ville ha tapt rundt 1,5 millioner uten AFP. At man har vært i jobb siden tenårene, og bedriften betalt inn på AFP-ordningen siden den ble opprettet, betyr null og niks, hvis man faller helt utenfor på slutten.

Lett å gå i AFP-fella

Sluttavtalen i Bridon var slik at alle fikk lønn ut oppsigelsestiden, pluss minimum to måneder. Det spesielle var at det ikke fulgte med noen krav om arbeidsplikt i oppsigelsestiden. Noen heldige kunne derfor skaffe seg ny jobb og heve dobbel lønn i noen måneder. For de aller fleste gikk jobbjakten greit, men mange har fått seg ny jobb i privat sektor uten tariffavtale og AFP. Det kan føre til at de over 55 år mister alle AFP-rettigheter, uansett hvor lenge de har stått i ordningen. Reglene er slik at i sju av de siste ni årene må du ha jobbet i bedrifter med AFP. De tre siste årene før 62, må du ha jobbet sammenhengende i en AFP-bedrift.

TOK KAMPEN: Ivar Sætre (t.h) fra Fellesforbundet i Tønsberg, brukte mye tid høsten 2016 på å lande en avtale som berget AFP for dem over 59 år. Sammen med LO og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), ble det mange og lange møter med toppledelsen i Bridon.

Håvard Sæbø

Grensa gikk ved 59

Alle fagforeningene i Bridon gikk høsten 2016 sammen for å finne en løsning. For dem over 61,5 år var det greit, siden de ville nå AFP i oppsigelsestiden. Men hva med de andre? Det var fem karer mellom 59 og 61,5 år, som hadde jobbet hele livet, men som nå sto i fare for å miste AFP helt på slutten av yrkeslivet. Fra 59 år var det et sprang ned til nestemann på 57 år. Han var det umulig å redde.

Les: Gutta på reperbanen

Fellesforbundet avdeling 007 og FLT gikk offensivt til verks, og prøvde først å finne gode argumenter for å fortsette produksjonen i Tønsberg. En ekstern rådgiver i selskapet Menon ble leid inn for sammen med LO sentralt og Fellesforbundet snu alle steiner og gi råd til ledelse og klubb.

KVALITTETSMERKE: Mange av dem som er rammet av nedleggelsen mener at Bridon var mest interessert i å kjøpe Scanrope-navnet, og mindre interessert i fabrikken i Tønsberg.

Håvard Sæbø

Planlagt nedleggelse

Uansett hvor mye både Menon og de tillitsvalgte argumenterte med at det ville lønne seg å satse i Norge, så gjorde ikke det inntrykk på ledelsen i Bridon.

– Vi var ikke i tvil om at det var bedre å satse her i Tønsberg istedenfor at Bridon skulle bygge opp en ny fabrikk i Skottland. Konsulenten i Menon og LO var enig med oss, men det hjalp ikke. Bridon hadde bestemt seg for å legge oss ned på forhånd, mener Kjell Tore Schjølberg. Han satt også som ansattrepresentant i styret, og fikk med seg mange av vurderingene underveis.

Schjølberg hevder at ledelsen bare så på hvor mye en skotte koster sammenlignet med en nordmann.

– At vi hadde mye høyere produktivitet, dypvannskai og god logistikk, hjalp ikke. Heller ikke at de hadde bundet seg opp til å betale husleie for produksjonshallene i Tønsberg fram til 2025, sier han.

OVER 15 MILL I ÅRET: Bridon har bundet husleia helt fram til 2025. Nå brukes deler av produksjonshallene til lagring av vindusspylervæske.

Håvard Sæbø

15 mill i året

Her er det ikke snakk om småpenger: Over 15 millioner i året må Bridon betale for hallene.

At konsulenten mente at markedet for produktet til Bridon, som er fibertau, kom til å bli bedre i løpet av 2018, hjalp heller ikke. Nå tyder alt på at Menon fikk rett i dette. Hadde maskinene og karene stått parat i hallen i dag, hadde de hatt mer enn nok å gjøre i Tønsberg, mener karene.

Ufrivillig pensjonist

De fem som fikk bli igjen, har nå blitt til fire, etter at en gikk av i november 2017. Denne måneden går Odd Lillevik av med AFP.

– Jeg hadde planlagt å fortsette å jobbe noen år til, så derfor melder jeg meg som arbeidssøkende på Nav. Vi får se om det ikke lar seg gjøre å få en liten jobb ett eller annet sted, sier han.

Hvis han ikke lykkes med det, vil han ha rett til dagpenger i to år i tillegg til pensjonen. Så uansett vil han komme godt ut av det. De andre har allerede brukt opp en del av NAV-ytelsene, ved at de har måttet gå ned i stilling for å holde tiden ut. Nå jobber de 40 prosent fordelt utover uka.

TIL TYSKLAND: Odd Lillevik laster en trailer med gammelt Bridon-utstyr.

Håvard Sæbø

Takker nei til ny jobb uten AFP

Ivar Sætre fra Fellesforbundet avd 007 sier at uten det gode samarbeidet og forhandlingene med Rune Lie i fabrikkledelsen, hadde de ikke fått til en slik avtale for de fem.

– Vi prøvde først å få til en avtale der alle kunne få hundre prosent lønn til 62 år, men der måtte vi gi oss, sier Sætre.

De fem fikk i utgangspunktet samme sluttavtale som alle andre, men har fordelt utbetalingen over flere måneder for å beholde AFP og for å hjelpe til med å avvikle driften.

Nedleggelsen betyr at alle maskiner og utstyr må pakkes og selges. Daglig kommer det innom trailere for å hente utstyr. Noe sendes til andre fabrikker i Bridon-konsernet, mens annet blir solgt.

– Det føles merkelig å tømme hallen som jeg har tilbrakt hele yrkeslivet mitt i, sier Knut Olaf Oskarsen. Han begynte ved fabrikken som 18-åring, og selv om det har vært mye opp- og nedturer de siste 20 årene, trodde han ikke at det skulle ende slik. I november fyller han 62 år, og kan logge ut med full AFP – takket være både flaks og Fellesforbundet avd 007.

UT PORTEN: Det føles merkelig å tømme hallen som jeg har tilbrakt hele yrkeslivet mitt i, sier Knut Olaf Oskarsen.

Håvard Sæbø

Fellesforbundet vil tette hullene i AFP-ordningen. Nå er reglene slik at mange i privat sektor mister AFP hvis de uforskyldt mister jobben på slutten av arbeidslivet. Arbeidsgiverne mener dagens ordning er underfinansiert, og så dyr at bedrifter ikke organiserer seg.

Tekst og foto: Håvard Sæbø/has@lomedia.no

 Her kan dere lese og se på fine bilder.