Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

Endre avdeling

Nye minstelønnssatser!

bilde til nyhetssak

Det er fra 1. juni nye minstelønnssatser i syv bransjer. Årets lønnsoppgjør i privat sektor er nå oppe og avgjort. En minstelønn betyr at det er den absolutt laveste timelønna som en arbeidsgiver kan lønne sine ansatte i noen bransjer, selv om bedriften ikke har tariffavtale. Mange bransjer har dette allerede, spesielt bransjer som er mest utsatt for sosial dumping.

Minstelønna gjelder for disse bransjene:

 

Verftsindustrien:
Her er den nye timesatsen for fagarbeidere 178,55 kroner. Spesialarbeidere skal ha 170,53, mens hjelpearbeidere ikke kan tjene under 162,60.

 

Bygg:
Fagarbeider skal ikke tjene under 209,70 kroner timen. Ufaglært med minst ett års bransjeerfaring skal ha minimum 196,50 og ufaglærte uten bransjeerfaring 188,40.

Ungdom under 18 år skal tjene minst 126,50 i timen.

 

Hotell, restaurant og catering:
Lønna de aller fleste vil kunne kreve i disse bransjene er nå 167,90 kroner timen. Denne lønna gjelder alle over 20 år, eller alle over 18 som har fire måneders bransjeerfaring.

For arbeidstakere som er 16 år er minstelønna 110,33 i timen, 17 år 119,83 i timen og 18 år 134,09 i timen.

De som trekkes i lønn for å ha innkvartering i bedriften kan trekkes 555,73 per måned for enkeltrom, 361,45 for dobbeltrom.

 

Landbruk:
Fast ansatte i landbrukethar en minstelønn på 143,05 for ufaglærte. Fagarbeidere får et tillegg på 11,75 kroner timen. Arbeidstakere under 18 år kan lønnes ned til 112,65 kroner i timen.

 

Turbil og godstransport:
Innen disse transportbransjene er satsene satt opp til 158,37 for turbilsjåfører og 175,95 for godstransportsjåfører.

 

Fiskeri:
Her er de nye minstelønnssatsene 183,70 for produksjonsarbeidere uten fagbrev, mens faglærte skal ha 195,20 i timen.

 

Renhold:
187,66 kroner timen er den nye minstelønna innenfor renhold. For arbeidstakere under 18 år er det 139,62 som gjelder. I tillegg skal det avtales et lønnstillegg for jobbing mellom kl. 21.00 og 06.00, et tillegg som ikke kan være lavere enn 26 kroner timen.

 

Les hele saken på Fri Fagbevegelse her.