Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

Endre avdeling

Nye regler for innleie

bilde til nyhetssak

Fra 01.01.2019 trådde de nye bestemmelsene om regler for innleie i kraft. Dette er viktig å sette seg inn i for de tillitsvalgte og våre medlemmer. I saken finner du Fellesforbundets kriterier for innleie og link til siden Fellesforbundet har om dette og kampanjen flere faste jobber.

Fellesforbundets kriterier for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (2)


Fellesforbundet mener dette vil gi oss mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og at det vil begrense bruken av innleid arbeidskraft. Etter nyttår er kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale om innleie fra et bemanningsbyrå. 

Seks spørsmål tillitsvalgte skal stille seg før innleie:

  • Avviker innleie fra hva som er avklart med bedriften om egenbemanning, rekruttering og lærlinger?
  • Kan vi ansette i stedet for å leie inn?
  • Vil innleie føre til færre lærlinger?
  • Vil innleie føre til at vi vil mangle kompetanse i bedriften?
  • Vil innleie svekke arbeidsmiljøet i bedriften?
  • Vil innleie svekke forhandlingsstyrken til bedriftsklubben?

Hvis tillitsvalgte må svare ja på ett eller flere av stilte spørsmål, skal innleie ikke avtales.

Link til fellesforbundets side om innleie og kampanjen flere faste jobber her

#flerefastejobber