Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

Endre avdeling

Nyttige lenker for tillitsvalgte

På denne siden har vi lagt ut flere lenker til nyttige nettsider for tillitsvalgte og medlemmer.

Avtalefestet pensjon

Her kan du lese en nyttig sak fra Fagbladet om avtalefestet pensjon.

Nav har mye informasjon om avtalefestet pensjon, les dette her.

Hva er avtalefestet pensjon? Få svaret her!

Informasjon om AFP fra skatteetaten.

AFP fra regjeringen.

Arbeidstilsynet / Arbeidsmiljøloven

Nettsiden til tilsynet finner du her

Arbeidsmiljøloven finner du her

Bemanningsbransjen

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge skal være registrert som bemanningsforetak av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe tjenester fra bemanningsforetak som ikke er registrert i registeret.

Arbeidsavtale

Her finner du en standard arbeidsavtale på flere språk.

Helse, miljø og sikkerhet

Her finner du mye informasjon om HMS.

Informasjon om Arbeidsmiljøutvalg (AMU) finner du her.

Informasjon om verneombudets oppgaver og rolle finner du her.

For å lese mer om yrkesskade, og hvordan man kan melde ifra om dette, trykk her.

Oversikt over regionale verneombud i renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen finner du her.

For å lese om temperaturer på arbeidsplassen, trykk her:  Temperatur, varme og kulde på arbeidsplassen.

Lønn og regler for overtid

Noen bransjer i Norge har minstelønnssatser, sett bort ifra disse bransjene finnes det ingen minstelønn i Norge. Får å se hvilke bransjer som har mistelønn, trykk her.

Her finner du lover og regler om overtidsarbeid i Arbeidsmiljøloven, og her finner du informasjon om overtidsarbeid på arbeidstilsynets nettsider.

Helligdager og fridager

Her finner du en oversikt og forklaring over "når helligdagen begynner" - i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Ferie og feriepenger

Her finner du ferieloven, og her finner du informasjon om ferie og fritid. Ønsker du informasjon om feriepenger, finner du det her.

Permittering

Her finner du loven om permittering på arbeidsplassen. Om du ønsker å lese mer om permittering og som menes med permittering, kan du gjøre det her.

Sykelønn og egenmelding

Her finner du loven om sykepenger. Og her finner du loven som sier at du har rett til å bruke egenmelding.

Landsorganisasjonen i Norge og Fri fagbevegelse

Her finner du nettsiden til vår «paraplyorganisasjon» LO. 

Fagbevegelsen i LO har et eget «media» som heter Fri Fagbevegelse, og det finner du her.

LO har flere lokalorganisasjoner, blant annet LO Vestfold, mer informasjon om dem finner du her.

Fagbevegelsens ungdom

Fagbevegelsen har eget ungdomsarbeid. Og er du under 35 år, kan du engasjere deg i ungdomsarbeidet i LO, les mer om dette her.

Fellesforbundet har også eget ungdomsarbeid, og da skal man helst være under 30 år for å være engasjert. Les mer om vårt eget ungdomsarbeid her.

For mer informasjon om ungdom og opplæring, se disse lenkene:

Opplæringsloven.

Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold.

Opplæringskontoret for industrifag.

Videregående opplæring i Vestfold.

Pensjon

For å lese mer om hva LO mener om pensjon, se her. For å regne ut din pensjon, kan du ta i bruk pensjonskalkulatoren fra Nav. Du kan også lese mer om pensjon på nettsidene til Nav.

Konkurs

Om bedriften din er konkurs, kan du lese mer om dette på Konkursrådet.

Mer informasjon om konfliktrådet finner du her, og forliksrådet finner du her.

Diverse lenker

Om det er noe annet du leter etter som du ikke finner på denne siden, ta gjerne kontakt med oss så skal vi se om vi får lagt det inn.

Ellers finner du andre nyttige lenker her:

Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening.

Altinn.

Reise, kost og losji.

Nyttig tariffleksikon.

Dommer og andre rettsavgjørelser fra Borgarting lagmannsrett.