Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold

Endre avdeling

Nyttige linker

Her kommer det en del nyttige linker som dere kan bruke.

1 Arbeidstilsynet
2 HMS portalen
3 Arbeidsmiljøvernloven 
4 Her kan dere søke om bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet har lov til utleie
5 Standard arbeidsavtale på flere språk
6 Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
7 Verneombudets oppgaver og rolle
8 Melding av yrkesskader, Trykk på skjema oppe til Høyre 
9 Spørsmål og hjelp med HMS kontakt HVO for Vestfold Geir Kaasa
RVO - Hotell og Restaurant (Regionalt verneombud)
10 Minstelønn - allmenngjøring av tariffavtaler 
11 Regler for overtid
12 faktaside om overtid
14 Ferieloven
15 Feriepenger
16 Faktaside om ferie
17 Permittering
18 Faktaside om permittering
19 Folketrygdloven sykepenger
20 Lov om 1 og 17 mai som høytidsdager
21 Retten til og bruke egenmelding se AML § 8-23 - § 8-27
22 LO Favør
23 Fri fagbevegelse
24  LO
25 LO i Vestfold
26 LO og ungdom 
27 AOF, kurs / skolering
28 Vedtekter, se § 3-1 til § 3-4. og § 5-1
29 LO info om Pensjon
30 Pensjonskalkulator
31 NAV om din Pensjon
32 Regjeringen
33 Stortinget
34 Nav Arbeid og trygd
35 NAV
36 Melding av lønnskrav mv. til konkursboet
37 Politiet
38 Konfliktrådet
39 Forliksrådet 
40 Skatteetaten
41 Konkursrådet
42 AAF
43 Bedin
44 Tabell som viser forfrysningsfare
45 Grenser fra arbeidstilsynet
46 Opplæringsloven
47 Opplæringskontoret for Reiseliv, Restaurant og Matfag i Vestfold
48 Opplæringskontoret for Industrifag i Vestfold
49 Videregående opplæring i Vestfold
50 Her kan dere oversette med Google Språkverktøy
51 Nye satser for kjøregodtgjørelse og kostgodtgjørelse
52 Søk i register for bemanningsforetak
53 Tariffleksikon
54 Nye avgjørelser fra Borgarting lagmannsrett
55 Værstasjon for Larvik