Fellesforbundet avdeling 8 Telemark

Endre avdeling

Nyheter

Stilling ledig

Organisasjonsarbeider - avdeling 8 (Skien)

Publisert 14.11.2018 kl. 10:22


Kruse Smith as bygger sykehjem til besvær.

Dette skriver Telemarkavisa om i deres avis den 23.06.2016. Problemene hoper seg til etter at selskapet har engasjert bemanningsselskapet City Service Bergen AS, som setter bort jobben til selskapet PG Bygg Sivertsen(enk). Dette selskapet stifter så selskapet PG Bygg Sivertsen AS og registrerer dette selskapet den 14.04.2016. Kruse Smith As sin ledelse ser dette ny oppstartetes selskapet med Baltiske arbeidere og usikker bakgrunns erfaringer som det beste alternativ til å ta, muligens Telemark sin største mure jobb på ca 5 millioner kr. Da det ikke er noen med godkjente norske fagbrev i dette selskapet, så vidt Fellesforbundet kjenner til, er det ikke mulig å ta inn lærlinger på denne jobben. Dette er bare trist og burde aldri ha skjedd mener Fellesforbundet avd 8 Telemark. Kruse Smith sine egene arbeidere er frustrerte over det som skjer. Ordfører Robin Kåss forlanger alle kort på bordet og en oppklaringsrunde med hovedentreprenør Kruse Smith AS.

Publisert 24.06.2016 kl. 13:54


SKIEN: Advokat og eiendomsutvikler Stein Birger Johnsen er pågrepet og siktet av politiet for grovt økonomisk utroskap.

Her er Telemarkavisa sin siste artikkel om Stein Birger Johnsen: Har vært i politiets søkelys i flere måneder. Det var etter at politiet i februar i år mottok anmeldelsen mot Stein Birger Johnsen, at politiet startet etterforskningen.Det er advokat Johan Henrik Frøstrup i Porsgrunn som er eiendomsutviklerens forsvarer. For å lese hele denne artikkelen fra den 26.05.2016 se på denne linken: http://www.ta.no/nyheter/krim/rauland-invest/har-vart-i-politiets-sokelys-i-flere-maneder/s/5-50-217966    Varden skriver samme dag om at Johnsen sitter i arresten. Stein Birger Johnsen som er siktet for økonomisk utroskap, sitter på cella på politihuset i Skien. For å lese hele denne saken se på denne linken: http://www.varden.no/nyheter/johnsen-sitter-i-arresten-1.1535682

Publisert 25.05.2016 kl. 15:28


Randow Rørservice AS byttet navn til Vario Speed AS i april 2016.

Samme måned etableres Rør gutta Skien AS. Måneden etter meldes det oppbud i Vario Speed AS slik at Randow Rørservice AS ikke assosieres med konkursen. Firma Rørgutta Skien AS er selvsagt lys levende. Hvorfor endrer de navn på firmaet? For og beskytte familie navnet sier Børre Randow. Dette skriver Telemarkavisa om i sin artikkel den 25.05.2016.

Publisert 25.05.2016 kl. 15:21


West Industrier as med kjappe grep før konkurs.

Telemarsavisa ved Dag Tinholt skriver den 30.04.2016 om konkursen til Espen Strøm og firma West Industrier as. Firma gjorde noen kjappe grep rett før konkursen. Dette likte ikke bobestyreren.

Publisert 02.05.2016 kl. 09:18


Sveltelønn og lovbrot

Et litauisk byggefirma som har bygd 16 hytter for Atle Haugen med sitt selskap Haugen Holding I Holtardalen, er nyleg  meld til politiet av Arbeidstilsynet. Grunnlaget er ei alvorlig arbeidsulykke og bygging etter at tilsynet hadde gjeve pålegg om stans i arbeidet. Dette skriver Vest - Telemark blad med Vidar Ystad den 16.04.2016.

Publisert 21.04.2016 kl. 10:27


Lovløyse held fram i i Holtardalen

Her kan du lese side 2 og 3 i Vest Telemark blad den 09.04.2016. Vidar Ystad som skriver denne artikkelen var med Fellesforbundet avd 8 Telemark på aksjon i Holtardalen i Telemark denne dagen. Her kan du lese om Gunnar Ellefsen og hans selskap Telehytter as.

Publisert 21.04.2016 kl. 09:29


UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I FELLESFORBUNDET AVD 8 TELEMARK - 17. mars 2016

Forskjells-Norge og EØS, TIPP og TISA                                                                                                                                                                                                                                                                          Etter at Norge sa ja til EØS-avtalen midt på nittitallet har den økonomiske ulikheten i Norge vokst. Ådne Cappelen, direktør for statistisk sentralbyrå og leder for det tekniske beregningsutvalget sier følgende i et avisintervju; «Siden slutten av 90-tallet har lønnsulikheten økt jevnt og trutt». Avisa Klassekampen har i en artikkel med kilde; det tekniske beregningsutvalget, sagt følgende: Lønnsutvikling: i perioden 2005-2014 gikk gjennomsnittslønna i Norge opp med 45.1 prosent, fra 349.900 til 507.600 kroner. Gjennomsnittslønna for de ti prosent med høyest inntekt økte med 50.5 prosent, fra 660.800 til 994.800 kroner. Gjennomsnittlønna for de ti prosent med lavest inntekt økte med 30.5 prosent, fra 210.600 til 274.800 kroner. Gjennomsnittslønna til den ene prosenten med høyest inntekt økte med 54.3 prosent, fra 1.120.800 til 1.729.300 kroner. De ti prosent med høyest lønn har fått 334.000 kroner i lønnstillegg. De ti prosent lavest lønte har en årslønn på 274.800 kroner. De ti prosent med høyest lønn har mer i lønnsøkning en topplønna for de lavest lønte.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Professor Kalle Moene har i en artikkel i Dagens Næringsliv sett på hvordan rikdommen er fordelt i Norge kontra USA; undersøkelsen viser at regnet per million innbyggere har USA 124.6 rike og 36.5 superrike personer, i Norge 472.8 rike og 63.6 superrike. Med andre ord: Norge har fire ganger så mange rike som USA og nesten dobbelt så mange supperrike. Han kaller de med formue på over 30 millioner dollar rike og de med 100 millioner for superrike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Er dette et tegn på at velferdssaten forvitrer?                                                                                                                                                                                                                                                     Hvorfor skjer denne utviklingen?                                                                                                                                                                                                                                       Alt tyder på at vi kan takke EØS for dette.                                                                                                                                                                                                                                  Sosial dumping - arbeidsmiljøkriminalitet, privatisering av offentlig velferd, hvor våre skattepenger blir til overskudd plassert i skatteparadis. Naturressurser selges bit for bit, norske småkraftverk til blant annet Tyskland – kystsamfunn blir avfolket, fiskekvotene går til store fiskerikonsern, sykehus legges ned, private med god råd kjøper seg fortrinn, pensjonene svekkes – privatiseringen av offentlig velferd som de rødgrønne startet har ekspandert under FrP-Høyreregjering.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Over hele landet har det dukket opp en ny klasse kapitalister. De er barnehagegrossister, eldrehjemshaier, sykehuskrøsuser, asylmottaksgründere, privatskolepirater, barnevernsmoguler, rusomsorgsinvestorer og andre velferdsvampyrer av alle avskygninger.                                                                                                                                                                                                                           Sørlands- og Vestfoldbanen overtas kanskje av kinesere. Arbeidsmiljøloven svekkes, arbeidsledigheten stiger og flere og flere er på midlertidige kontrakter. Dag Seierstad, EØS rådgiver for SV, sier følgende som er en god oppsummering av utviklingen;«Vår EØS-tilknytning har gjort oss medansvarlig i å fremme et liberalt markedsregime i Europa med de konsekvenser det har for inntektsforskjeller, trygghet i jobben, utstøting fra arbeidslivet og utviklingen av organisert arbeidslivskriminalitet. EU har brukt den frie flyten av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft på å flytte arbeidssøkende mennesker over landegrenser, i stedet for å flytte arbeidsplasser til mennesker som har bruk for arbeidsplasser i det landet der de bor».                                                                                                                                                                                                                                      De hemmelige TISA- og TTIP-avtalene vil forsterke denne negative utviklingen. Fellesforbundet avdeling 8 Telemark forventer at fagbevegelsen tar dette på alvor og starter en politikk for utjevning av lønn og velferd. Vi kan ikke fortsette med nulloppgjør som LO skryter av for LO ledelsen. Nulloppgjør for LO lederen er 31.000 kroner. Hva blir det for de med 274.000 kroner i årslønn, jo ca 7000. kroner. Øker eller minker dette lønnsforskjellen i Norge? Neste LO-kongress må komme fram til et regelverk for lønnsdannelse som minsker lønnsforskjellene i Norge. Vi kan ikke fortsette med prinsipper for lønnsutvikling som favoriserer de høytlønte som i dag.Dagens nulloppgjør som gir LO-lederen 23 tusen kroner mer i årslønn enn de lavtlønte må endres.

Publisert 05.04.2016 kl. 13:07


– Alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene

Publisert 15.02.2016 kl. 13:34


Ti år etter byggingen av Maribakkane borettslag har SBBL fortsatt borettshaverne på nakken.

Publisert 12.02.2016 kl. 13:48