Fellesforbundet avdeling 8 Telemark

Endre avdeling

UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I FELLESFORBUNDET AVD 8 TELEMARK - 17. mars 2016

Forskjells-Norge og EØS, TIPP og TISA                                                                                                                                                                                                                                                                          Etter at Norge sa ja til EØS-avtalen midt på nittitallet har den økonomiske ulikheten i Norge vokst. Ådne Cappelen, direktør for statistisk sentralbyrå og leder for det tekniske beregningsutvalget sier følgende i et avisintervju; «Siden slutten av 90-tallet har lønnsulikheten økt jevnt og trutt». Avisa Klassekampen har i en artikkel med kilde; det tekniske beregningsutvalget, sagt følgende: Lønnsutvikling: i perioden 2005-2014 gikk gjennomsnittslønna i Norge opp med 45.1 prosent, fra 349.900 til 507.600 kroner. Gjennomsnittslønna for de ti prosent med høyest inntekt økte med 50.5 prosent, fra 660.800 til 994.800 kroner. Gjennomsnittlønna for de ti prosent med lavest inntekt økte med 30.5 prosent, fra 210.600 til 274.800 kroner. Gjennomsnittslønna til den ene prosenten med høyest inntekt økte med 54.3 prosent, fra 1.120.800 til 1.729.300 kroner. De ti prosent med høyest lønn har fått 334.000 kroner i lønnstillegg. De ti prosent lavest lønte har en årslønn på 274.800 kroner. De ti prosent med høyest lønn har mer i lønnsøkning en topplønna for de lavest lønte.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Professor Kalle Moene har i en artikkel i Dagens Næringsliv sett på hvordan rikdommen er fordelt i Norge kontra USA; undersøkelsen viser at regnet per million innbyggere har USA 124.6 rike og 36.5 superrike personer, i Norge 472.8 rike og 63.6 superrike. Med andre ord: Norge har fire ganger så mange rike som USA og nesten dobbelt så mange supperrike. Han kaller de med formue på over 30 millioner dollar rike og de med 100 millioner for superrike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Er dette et tegn på at velferdssaten forvitrer?                                                                                                                                                                                                                                                     Hvorfor skjer denne utviklingen?                                                                                                                                                                                                                                       Alt tyder på at vi kan takke EØS for dette.                                                                                                                                                                                                                                  Sosial dumping - arbeidsmiljøkriminalitet, privatisering av offentlig velferd, hvor våre skattepenger blir til overskudd plassert i skatteparadis. Naturressurser selges bit for bit, norske småkraftverk til blant annet Tyskland – kystsamfunn blir avfolket, fiskekvotene går til store fiskerikonsern, sykehus legges ned, private med god råd kjøper seg fortrinn, pensjonene svekkes – privatiseringen av offentlig velferd som de rødgrønne startet har ekspandert under FrP-Høyreregjering.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Over hele landet har det dukket opp en ny klasse kapitalister. De er barnehagegrossister, eldrehjemshaier, sykehuskrøsuser, asylmottaksgründere, privatskolepirater, barnevernsmoguler, rusomsorgsinvestorer og andre velferdsvampyrer av alle avskygninger.                                                                                                                                                                                                                           Sørlands- og Vestfoldbanen overtas kanskje av kinesere. Arbeidsmiljøloven svekkes, arbeidsledigheten stiger og flere og flere er på midlertidige kontrakter. Dag Seierstad, EØS rådgiver for SV, sier følgende som er en god oppsummering av utviklingen;«Vår EØS-tilknytning har gjort oss medansvarlig i å fremme et liberalt markedsregime i Europa med de konsekvenser det har for inntektsforskjeller, trygghet i jobben, utstøting fra arbeidslivet og utviklingen av organisert arbeidslivskriminalitet. EU har brukt den frie flyten av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft på å flytte arbeidssøkende mennesker over landegrenser, i stedet for å flytte arbeidsplasser til mennesker som har bruk for arbeidsplasser i det landet der de bor».                                                                                                                                                                                                                                      De hemmelige TISA- og TTIP-avtalene vil forsterke denne negative utviklingen. Fellesforbundet avdeling 8 Telemark forventer at fagbevegelsen tar dette på alvor og starter en politikk for utjevning av lønn og velferd. Vi kan ikke fortsette med nulloppgjør som LO skryter av for LO ledelsen. Nulloppgjør for LO lederen er 31.000 kroner. Hva blir det for de med 274.000 kroner i årslønn, jo ca 7000. kroner. Øker eller minker dette lønnsforskjellen i Norge? Neste LO-kongress må komme fram til et regelverk for lønnsdannelse som minsker lønnsforskjellene i Norge. Vi kan ikke fortsette med prinsipper for lønnsutvikling som favoriserer de høytlønte som i dag.Dagens nulloppgjør som gir LO-lederen 23 tusen kroner mer i årslønn enn de lavtlønte må endres.