Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder

Endre avdeling

Årsmøte

Årsmøtet 2018 ble avholdt 25. april kl. 18 på Fagforeningenes Hus i Arendal. Datoen for årsmøtet 2019 er ikke besluttet ennå.

Innkallingen

Årsmøtevarsel

Forside

Styrets innstillinger

Forretningsorden

Forbundets vedtekter og avdelingens særvedtekter

Beretning

Regnskap

Kontrollkomitèens uttalelse

Revisjonsberetning

Innkomne forslag

Bevilgninger

Handlingsplan

Valg