Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder

Endre avdeling

Årsmøte

Årsmøtet 2019 blir avholdt 19. mars kl. 17 på Fagforeningenes Hus i Arendal.

Innkallingen

Årsmøtevarsel

Forside

Styrets innstillinger

Forretningsorden

Forbundets vedtekter og avdelingens særvedtekter

Beretning

Regnskap og Budsjett

Kontrollkomitèens uttalelse

Revisjonsberetning

Innkomne forslag

Bevilgninger

Handlingsplan

Valg