Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder

Endre avdeling

Nyhetsbrev nr 3 lagt ut 6. august 2018

 • Neste uke er det Arendalsuka og det er mange interessante arrangementer som vi håper mange medlemmer og tillitsvalgte deltar på. Av arrangementer ønsker vi å framheve følgende:
  • Tirsdag 14/8 kl. 11-12 på Clarion Hotell Tyholmen: Fellesforbundet tar opp temaet «Hvordan former politiske veivalg det organiserte arbeidsliv?»
  • Onsdag 16/8 kl. 14-15 i 3. etasje på Fagforeningenes Hus: Skatteetaten tar opp temaet «Svart  økonomi i skatteparadis – hvem er det om skjuler penger og hvilke konsekvenser har det?»
  • Onsdag 16/8 kl. 21-23 i Bakgården på Fagforeningenes Hus: Samarbeid mot svart økonomi setter søkelyset på svart økonomi og denne gangen på behovet for et bedre id-kort. Etter debatten blir det gratis konsert med Unni Wilhelmsen, Sol Heilo og Hanne Mari Karlsen.
  • Torsdag 16/8 kl. 18-20 i 3. etasje på Fagforeningenes Hus: Fellesforbundet avd. 9 tar opp temaet: «Hvordan hindre sosial dumping og sikre norske tariffavtaler, lønns- og arbeidsvilkår?»
  • Programmet i sin helhet (trykke her)
 • Hva gjelder tariffoppgjøret og lokale lønnsforhandlinger vises til følgende tariffpolitiske forutsetning som slått fast i møteboka til Riksmekleren og vedtatt av LO og NHO samt deres medlemmer fra årets tariffoppgjør og som har ligget til grunn nå i flere tariffoppgjør: «Partene forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene, og for hele arbeidsmarkedet for øvrig.» Årets lønnsoppgjør har en ramme på 2,8% inkludert det sentrale tillegget og det er naturlig å forvente en slik lønnsvekst også hos avd. 9 sine medlemsbedrifter. I og med at den tariffpolitiske forutsetningen har ligget der i flere år så er det like naturlig å forventer en noe høyere snittvekst for å ta igjen det en eventuelt har tapt tidligere år. Dersom andre grupper i bedriftene får eller de siste årene har fått høyere prosentvis lønnsvekst enn Fellesforbundets medlemmer bør en be om at Fellesforbundets medlemmer får økt sin lønn tilsvarende. Det vil heller ikke være unaturlig å vurdere tvisteprotokoller hvis bedriftene ikke respekterer den tariffpolitiske forutsetningen. Det gjøres også oppmerksom på at ingen uorganiserte på bedriftene skal ha prosentvis høyere lønnstillegg enn organiserte arbeidstakere, det vil i så fall kunne oppfattes som å være ulovlig med bakgrunn i formuleringene i diskrimineringslovverket.
 • Sykelønnsordningen vår har nå passert 40 år og i den forbindelse har vi lyst å vise til denne artikkelen fra LO i Trondheim (trykk her) og følgende Facebook-video fra lederen i LO i Trondheim (trykk her).
 • 14. - 16. september i Drammen avholdes den årlige Landskonferansen for tømrer-, bygg- og betongfagene. Fra avd. 9 har vi en plass. De som ønsker å delta kan melde fra til undertegnede. Dersom det er flere deltakere så prioriteres det slik at den fra byggfaga som sitter i avdelingsstyret har førsteretten og deretter prioriteres det i henhold til antall medlemmer i klubbene. Håper det er en ok måte å prioritere på.
 • 19. – 21. oktober i Langesund avholdes den årlige Landskonferansen for rørleggere. Vi har aldri vært representert på denne konferansen så dersom noen tillitsvalgte fra rørleggerbedriftene ønsker å delta så er det flott om  dere tar kontakt med undertegnede.
 • Flott om alle kan gå gjennom hjemmesiden vår - særlig den røde boksen om verktøykasse/klubbmappe og sjekket om alt fungerte og om det er noe som bør tas bort, legges til eller rettes opp.
 • Etter hvert som tariffavtalene blir klare legges de ut på nettet (trykk her). Når de kommer fra trykkeriet kommer undertegnede rundt med de etter hvert, minn meg gjerne på det når jeg er innom. De som har det travelt med å få trykt versjon kan bare gi beskjed. Ved å trykke her finner en blant annet informasjonsbrev fra forbundet angående tariff-resultater i den enkelte bransje.