Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder

Endre avdeling

Om oss

Fagorganisering er veien til et verdig arbeidsliv og en rettferdig lønn!

Fellesforbundet avdeling 9 er en samleavdeling med cirka 2200 medlemmer i Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Vi organiserer innen følgende bransjer:

 • Vekst- og attføringsbedrifter som driver AMB/VTA tiltak.
 • Bilbransjen, (f.eks. bilverksteder, bilopprettingsverksteder, billakkeringsverksteder, gaffeltruckverksteder,      traktorverksteder, verksteder for anleggsmaskiner, bilgummiverksteder og bensinstasjoner) herunder reparasjon, service, vedlikehold, lakkering, oppretting, lagerarbeid m.m.
 • Byggebransjen; Anleggsgartnerfaget, stein-, jord- og sementarbeid, tømrere og innredningssnekkere, murere og      murarbeidere, rørleggere, kobber- og blikkenslagere, malere og byggtapetserere, isolatører, taktekkere, stillasbyggerfaget, industrimalerfaget og tømrer- og montasjearbeid i trehusindustrien. 
 • Glassbransjen; vanlig glassarbeid, produksjon og montering av glass og kunststoff i transportmidler og      innrammingsarbeid, blyglassarbeid og sliping av glass. Videre produksjon, lagring og transport av isolerglass, endelig sammenbygging og montering av fasadeelementer i metall eller kunststoff. Fremstilling av herdet glass og all annen bearbeiding og videreforedling av plateglass samt sikringsarbeid mot innbrudd og hærverk.
 • Havbruk som f.eks. oppdrett av fisk, skalldyr, arbeid på forkjøkken, sjø- og landanlegg og fryseri når dette er en del av den stedlige virksomhet, eller annen tilliggende virksomhet i forbindelse med hovedproduktet.
 • Naturbruk og samhørige bransjer, herunder skogbruk, jordbruk, naturforvaltning, og planteproduksjon
 • Asfaltarbeid, herunder også råvareproduksjon av begrenset omfang. drift og veivedlikehold av veier o.l. Også arbeider som asfaltarbeidere blir satt til i vintersesongen, reparasjon av bedriftens maskinpark på eget verksted eller lignende.
 • Miljøvirksomheter med organiserte ansatte som arbeidstakere som driver med: innhenting/ transport/sortering//bearbeiding på tomt/ deponi/ombruk- og gjenvinning av avfall og returprodukter, herunder behandling av boreslam og jordrensing. Miljø- og maskinell virksomhet i skogbruket. Brønn- og grunnvannsforvaltere
 • Byggeindustrien og byggevareutsalg; blant annet trelast-, trehus-, trevare-, spon-, glassull-, gipsplate- og betongindustri og betongelementmontasje, lecaproduksjon, snekkeri, teglverk og annen byggevareindustri samt trelastutsalg og byggevarehus.
  I tillegg kommer arbeidstakere i produksjonen, service/vedlikehold, lager og utsalg samt sjåfører, vakt, rengjørings- og kantinepersonell og vaktmestere i slike bedrifter.
 • Jordbruks- og gartnerinæringene; jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager-/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.
 • Bemanningsbransjen; Arbeidstakere som leies ut fra virksomheter som har til formål å drive utleie av arbeidstakere.
 • Hotel- og Restaurantbransjen (Riksavtalen); overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringsvirksomhet og lignende på land.
 • Steinindustri; stenhuggere, skrifthuggere, slipere, sageriarbeidere, smeder, sjåfører, fjellarbeidere, stenmontører, arbeidere i bedriftens verksteder og andre fast ansatte arbeidstakere.
 • Tekstil og konfeksjon (TEKO); bøteri-, tekstil-, trikotasje-, konfeksjons-, sko-, seilmaker-, garveri-, lærvare/      sportsartikkelindustrien og pelsbedrifter.
 • Verksted - Forsvaret; omfatter hjelpe-, spesial- og fagarbeidere og tilsvarende arbeidstakere ved driftslageret når dette er innenfor verkstedets organisasjonsplan/fred (OPL/F) ved Forsvarets tekniske verksteder o. l.
 • Verksted; bedrifter i verksteds- og teknologiindustrien.

Kontakt oss gjerne:

Vi har kontor og møtelokaler i Fagforeningenes Hus i Arendal. Åpningstid: Ring/sms for å avtale tid

Fellesforbundet avdeling 9 er tilslutta Samvirkende Fagforeninger som eier Fagforeningenes hus. For informasjon og bestilling av leie se hjemmesiden til Fagforeningenes Hus (trykk her).

Handlingsplanen er vedtatt av årsmøtet

Avdelingen arbeider for å tilrettelegge og hjelpe den enkelte klubb og enkeltmedlemmers interesser ved å: 

 1. Jobbe med å organisere medlemmer.
 2. Bistå klubbene i arbeidsrelaterte saker hovedsakelig med opplysning og opplæring slik at klubbene kan drifte seg selv.
 3. Bistå medlemmer i arbeidsrelaterte saker der det ikke er klubber og eventuelt etter avtale med klubbleder der det er klubber.              
 4. Ha et sterkt samfunnsengasjement.
 5. Jobbe opp mot presse og media.
 6. Ha en utadrettet virksomhet og profilering.
 7. Samarbeide med andre fagforeninger.
 8. Legge stor vekt på ungdomsarbeid
 9. Motvirke sosial dumping av norske lønns- og arbeidsvilkår.
 10. Følge opp representantskapet i Fellesforbundets prioriterte oppgaver. 
 11. Avholde minst 1 klubbkonferanse pr. år.

 

Styret får fullmakt til å lage delmål til disse hovedmålene.