Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder

Endre avdeling

Seriøst arbeidsliv

Vårt engasjement i kampen mot sosial dumping og for et seriøst arbedsliv skyldes at vi ønsker at våre medlemmer og andre arbeidstakere skal komme hjem i live og med helsa i behold. Samt at vi ikke skal bli erstattet av lavkostarbeidere = LIK lønn for likt arbeid.

Det er ikke uvanlig å høre historier om at folk betaler kr 150,- pr. time for husvasken eller innvendig og utvendig bilvask. Hvis alle utgifter skal dekkes som tarifflønn inkludert lokale tillegg, arbeidsutstyr, skatt og merverdiavgift/moms og så videre bør det i 2014 koste minst kr 480,- pr. time står det å lese på fri fagbevegelse. En gjennomsnittlig norsk lønn tilsier at det koster ytterligere minst kr 100,- pr. time. Husk også at det er straffbart å bruke svarte tjenester - les denne artikkelen i Aftenposten fra 9. september 2014.

Agderposten beskriver den virkeligheten vi ser ute i arbeidslivet sett fra vårt perspektiv i denne artikkelen du finner her i pdf format og her linken.

Regjeringen vedtok i januar 2015 en strategiplan mot arbeidslivskriminalitet helt i tråd med våre forslag basert på en grundig analyse utarbeidet av mange etater i fellesskap.

Riksrevisjonen er uvanlig kritiske i 2 rapporter lagt fram den 21. juni 2016 i forhold til offentlige innkjøpere og tilsynsmyndighetenes evne og kompetanse til å bekjempe svart økonomi, sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet.

EU har åpnet for å kreve tariffavtale ved offentlige innkjøp.

Flere kommuner har innført strengere regler enn lov om offentlige innkjøp for å stoppe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Noen kritiske røster har hevdet at det blir for dyrt for det offentlige, til det er det å si at det er mildt sagt et underlig menneskesyn samt at det trolig er feil i følge denne artikkelen i Nordlys publisert 7. september 2018. Her er noen eksempler på regler det offentlige har vedtatt rundt omkring i landet: