Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder

Endre avdeling

Sjekkliste

Her er en nyttig sjekkliste (pdf og word) som kan brukes som grunnlag av bedrifter, kommuner, fylker, byggherrer og så videre når de skal ha noen til å utføre arbeid for seg. Hvis dokumentasjonen ikke kan fremlegges i løpet av en dag er det all mulig grunn til å mistenke uregelmessigheter og en bør sterkt vurdere å finne en annen leverandør. Vår organisasjonsarbeider (Thor Åge, mob. 917 62 116, e-post: ffavd9@gmail.com) kan eventuelt bistå ved behov for hjelp til å tolke dokumentasjonen.

På denne linken er det en forenklet versjon av sjekklisten som kan brukes når en skal bruke håndtverkere, renholdere og annet hjemme.

Her er noen nyttige linker: